Nieuws

Antibioticagebruik bij biogeiten erg laag

Gepubliceerd op
29 oktober 2012

De biologische geitenhouderij zet antibiotica alleen curatief in, en de sector wil dit gebruik verder reduceren. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor veehouder en dierenarts. Een eerste stap hierin was een helder overzicht creëren van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau. Biologische geitenhouders in het Bedrijfsnetwerk biologische geiten- en schapenzuivel zijn daarmee aan de slag gegaan. Resultaten zijn gerapporteerd in V-focus.

Sinds 2009 stelt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) de streefwaarden vast voor het antibioticagebruik in de verschillende dierlijke sectoren. Deze streefwaarde wordt uitgedrukt in Dag-Doseringen per Dier Jaar (DD/DJ). De DD/DJ geeft op bedrijfsniveau het aantal dagdoseringen met een antibioticum per gemiddeld aanwezig productiedier in een kalenderjaar weer. De apotheek van de Universiteit Utrecht stelt per diersoort een tabel op om de verschillende antibiotica bij elkaar op te kunnen tellen. Deze tabel bevat informatie over behandeling, dosering en werkzame stof van de verschillende antibioticaproducten die kunnen worden voorgeschreven. Voor de geitenhouderij was deze tabel nog niet goed uitgewerkt beschikbaar. In maart 2012 is de eerste versie van de middelentabel voor geiten beschikbaar gekomen.

Bewustwording belangrijk

Slechts enkele veehouders hebben goed inzicht in hun antibioticagebruik. De manier waarop dierenartsenpraktijken hun overzicht en rekening aan veehouders aanbieden, varieert enorm en is soms vatbaar voor verbetering. Naast de rekening kunnen dierenartsen voor de feedback naar veehouders ook gebruik maken van de antibioticadatabase die ze verplicht bij moeten houden. Verder lijkt het nuttig aandacht te schenken aan registratie van niet-gebruikte middelen, hoeveelheden per verpakking en het terugnamebeleid van de dierenarts.

Laag antibioticagebruik

De biologische geitenhouderij scoort qua antibioticagebruik goed, met een gemiddelde DD/DJ van 1,30, en naar schatting wordt een derde van het antibioticagebruik in de opfok gebruikt. Ter vergelijking: in de melkveehouderij was het landelijk gemiddelde 6,4 DD/DJ in 2010, voor biologisch lag dit ongeveer op 1,9 DD/DJ.

Aandachtspunten

Individuele veehouders kunnen hun antibioticagebruik verder terugdringen door veel aandacht te besteden aan de pasgeboren lammeren (biest, huisvestingsysteem/klimaat, voorkomen van diarree, goede kwaliteit strooisel, stallogistiek). Het gaat om goed basismanagement, met name voeding, beter kijken en goed voorbereid zijn op het aflammerseizoen.

Contact informatie: Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut

Downloads

Meer downloads