Nieuws

Anaerobe grondontsmetting

Gepubliceerd op
16 juni 2016

Anaerobe grondontsmetting is een biologische manier van grond ontsmetten. De feiten rondom dit onderwerp zijn gebundeld in de nieuwste folder van het Beter Bodembeheer-onderzoek. Hierin staat beschreven hoe het werkt, wat de neveneffecten en kosten zijn.

Met anaerobe grondontsmetting wordt een breed scala aan schadelijke ziekten en plagen in de bodem beheersbaar. Het is een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting (metamnatrium) ter bestrijding van aaltjes. Ook is het vaak een effectieve bestrijdingsmaatregel tegen een aantal ziekteverwekkende bodemschimmels, zoals Fusarium en Verticillium.

Bron: Beter Bodembeheer

Meer informatie

Folder: Anaerobe Grondontsmetting voor open teelten

Contact

Gera van Os, Wageningen UR, gera.vanos@wur.nl