Nieuws

Alternatieve grondontsmetting tegen bodemmoeheid

Gepubliceerd op
28 september 2010

De teelt van Tagetes en de teelt van Tagetes in combinatie met biologische grondontsmetting bieden goede mogelijkheden tegen bodemmoeheid in de fruitteelt. Uit proeven op het bedrijf van Carlos Faes in Eindhoven blijkt dat aaltjes met deze methoden bijna net zo goed worden bestreden als met een chemische grondontsmetting. Daarnaast hebben de behandelingen een positief effect op de groei en de productie. Fruittelers konden onlangs de proefresultaten bekijken tijdens een bijeenkomst van Telen met Toekomst, het Bedrijfsnetwerk biologische fruitteelt en ZLTO.

Herinplant in de fruitteelt op zandgrond is alleen mogelijk als eventuele bodemmoeheid wordt bestreden. Standaard gebeurt dit met een chemische grondontsmetting. Binnen de biologische fruitteelt is dit niet toegestaan. Ook bij de gangbare fruitteelt komt deze methode onder druk te staan. Daarbij is het effect van chemische grondontsmetting op de lange termijn onvoldoende. PPO is daarom in 2007 op het bedrijf van Carlos Faes onderzoek gestart naar alternatieven.

Op een appelperceel met een vrij hoge bodembesmetting van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans (één van de veroorzakers van bodemmoeheid) zijn na het rooien van de bomen in het voor en najaar van 2007 zeven verschillende behandelingen toegepast:  Tagetes (‘Afrikaantje’), Tagetes + biologische grondontsmetting, Japanse haver (Avena strigosa) + late biologische grondontsmetting, biofumigatie met Sarepta mosterd, compost, zwarte braak en natte grondontsmetting (controle behandelingen).

Het effect van de verschillende behandelingen is getoetst op de aaltjesbesmetting in 2008. De methode met Tagetes en die met Tagetes gecombineerd met biologische grondontsmetting (BGO) bleken de populaties van Pratylenchus aanzienlijk te reduceren, bijna net zo goed als natte grondontsmetting. Afrikaantjes bestrijden de aaltjes en door de combinatie met BGO worden ook andere bodemmoeheid veroorzakende ziekteverwekkers bestreden.

In het voorjaar van 2009 zijn appelbomen geplant om ook de effecten van de behandelingen op de groei en de productie van de appelbomen na herinplant te onderzoeken. Telers konden op 9 augustus de proefresultaten van de herplant bekijken op het bedrijf van Carlos Faes. De teler is tevreden over de groei. Na een chemische grondontsmetting ontstaat veel groei wat veel extra snoeiwerk vraagt. Tagetes al dan niet in combinatie met BGO heeft volgens Faes niet te veel groei, maar ook niet te weinig. Deze verminderde groei in de eerste jaren na de aanplant is gunstig voor de productie en voor de teler. Volgens Faes is het nog wel de vraag hoe dat dekomende jaren doorontwikkelt.

Bron: Telen met toekomst nieuwsbrief 32, september 2010

Links