Nieuws

Alternatieve bestrijding van aspergekever

Gepubliceerd op
18 oktober 2010

Aspergekevers kunnen flink schade veroorzaken in het gewas. Hiertegen worden insecticiden ingezet, in de biologische teelt vooral natuurlijk pyrethrum (Spruzit). Mogelijk biedt een natuurlijk middel met aaltjes (Steinernema feltiae) perspectieven voor de bestrijding van aspergekers. Vanuit het bedrijfnetwerk en project Telen met Toekomst is samen met het bedrijfsleven een demoproef opgezet.

Dit jaar is gekozen om een product van Koppert en Biocontrole in vergelijking met Spruzit en onbehandeld naast elkaar te leggen. Syngenta heeft met adviezen ook hun inbreng gehad. Het product van Syngenta was vrijwel identiek aan dat van Koppert en daarom niet in de proef meegenomen. De proef is neergelegd op een biologisch aspergeveld van Teboza aan de Heibloemseweg in Panningen. Door het gebrek aan kevers in enkele percelen is de proef wat later opgestart en uitgeweken naar een biologisch perceel waar wel kevers aanwezig waren.

Waarnemingen

Omdat de proef niet is afgerond, zijn er nog geen conclusies te trekken. Hieronder enkele waarnemingen en aanbevelingen:

  • Product is beperkt houdbaar (ongeveer 2 maanden) en moet gekoeld worden bewaard. U kunt ook pas bestellen als er volop kevers en hun larven in het gewas zijn waargenomen.
  • Aaltjes kunnen de filters in de spuitmachine niet passeren. Deze filters moeten bij toepassing worden verwijderd. Wel vraagt de aanpassing extra werk en een toenemende kans op verstopping van de doppen.
  • Toepassing is alleen zinvol bij juiste temperaturen (optimaal tussen 13 en 25 graden C) en op een dauwnat gewas. Aaltjes kunnen alleen overleven in vocht. Onder droge omstandigheden gaan ze dood. Omdat loonwerkers aan voornoemde zaken moeilijk kunnen voldoen, is toepassing voorbehouden aan bedrijven met een eigen spuitmachine.
  • Door lage keverdruk gecombineerd met zeer veel regen na de bespuitingen en voor de telling zijn er geen conclusies te trekken uit de tellingen. Er zijn nauwelijks kevers en/of larven gevonden in de verschillende objecten.

Klik hier voor info aspergekever.