Nieuws

Agroforestry: bomen en struiken op het agrarische bedrijf van de toekomst

Gepubliceerd op
18 april 2018

Steeds meer boeren zetten bomen en struiken in op hun bedrijf. Die zorgen niet alleen voor variatie in het landschap, maar ook voor betere bodemkwaliteit en diversiteit in flora en fauna, waardoor ziekten en plagen minder kans hebben. Daarnaast zorgt agroforestry voor stabiliteit en spreiding van bedrijfsrisico’s, en past het in klimaatneutraal ondernemen. In Nederland en ook in andere Europese landen experimenteren boeren volop met deze nieuwe tak van sport. Een internationale conferentie over agroforestry vindt van 28 tot 31 mei plaats in Green Capital Nijmegen.

Een groeiende belangstelling voor bomen en struiken op het agrarische bedrijf. Reden genoeg voor een internationale conferentie om ervaringen te delen en agroforestry als natuurlijke manier van landgebruik te in de schijnwerpers te zetten. De gemeente Nijmegen is als Green Capital dit jaar gastheer voor de 4e Europese Agroforestry Conferentie. Van 28 tot 31 mei 2018 ontmoeten internationale wetenschappers, beleidsmakers en boeren elkaar uit de land- en bosbouw, om de praktische integratie van bomen en struiken, met landbouwgewassen en vee te bespreken. De programmacommissie bestaat uit een team van vertegenwoordigers van Stichting Van Akker naar Bos, het Louis Bolk Instituut en de Gemeente Nijmegen. Met al meer dan honderd aanmeldingen uit heel Europa belooft het een zeer interessante conferentie te worden die als ambitie heeft de transitie naar agroforestry en natuurlijk vormen van landgebruik te versnellen.

Bomen voor klimaat

Thema’s zijn onder meer de rol die agroforestry kan spelen in het kader van duurzaam bodemgebruik en klimaatsverandering, teelttechnieken voor agroforestry, houtproductie in combinatie met vee, ecosysteemdiensten en het effect van bomen op de kringloop van koolstof en mineralen.

Agroforestry in de praktijk

"Wij zijn zeer verheugd dat we ook de situatie in Nederland kunnen presenteren, en dat we daarbij een podium kunnen geven aan een aantal Nederlandse boeren", aldus Louis Dolmans, voorzitter van programmacommissie. "Om de transitie naar agroforestry en meer natuurlijke landbouw te bevorderen, is het belangrijk om praktijkvoorbeelden te laten zien en faal- en succesfactoren te benoemen."  Bij de conferentie zijn ook twee excursiedagen gepland naar een keur aan praktijkbedrijven in Nederland en Duitsland. Met name deze bedrijfsbezoeken zijn interessant voor agrarische ondernemers.

Praktische informatie

De conferentie wordt georganiseerd door de Europese Agroforestry Federatie en vindt plaats in cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen van 28 t/m 31 mei 2018. De toegang bedraagt €350,- met kortingen voor studenten (€200,-) en boeren (€250,-). Voor meer informatie over het programma en het aanmelden voor de conferentie, ga naar website http://www.euraf2018conference.eu/

Bron: Louis Bolk Instituut

Contact

Boki Luske, Louis Bolk Instituut, b.luske@louisbolk.nl