Nieuws

Aanzet tot welzijnsindicatoren voor de biologische aquacultuur

Gepubliceerd op
26 november 2009

In Nederland wordt vis vrijwel uitsluitend gekweekt in gesloten systemen, de zogenaamde Recirculatie Aquacultuur Systemen (RAS). Deze kweekvorm is nog niet opgenomen door bestaande biologische certificeringschema’s, waardoor geproduceerde vis niet kan worden aangeduid als biologisch. Voor biologische aquacultuur is het bevorderen van optimaal dierenwelzijn één van de belangrijkste uitgangspunten. Duidelijke criteria hiervoor ontbreken.

Operationele welzijnsindicatoren

Wageningen IMARES heeft een aanzet gegeven tot operationele welzijnsindicatoren (OWIs) die geschikt zijn om in de praktijk het welzijn van gehouden Afrikaanse meerval en Nijltilapia in RAS te kunnen volgen en zo nodig de omstandigheden waaronder zij worden gehouden bij te sturen.
Voor het vaststellen van deze OWIs is gebruik gemaakt van het HACCP-concept. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is een internationaal erkend procesbeheersingsysteem en wordt toegepast in de levensmiddelenindustrie om gevaren voor de consument te vermijden of minimaliseren. Men stelt dan vast welke kritische controlepunten tijdens de productie moeten worden beheerst. Voor de OWIs heeft Wageningen IMARES de HACCP-benadering gebruikt om een suboptimaal welzijn voor de gekozen vissoorten te vermijden.
De opgestelde OWIs zijn geschikt om de volgende aspecten tijdens de productie van Afrikaanse meerval en Nijltilapia te volgen: waterkwaliteit, voeropname, beschadigingen aan het dier, het sorteerproces en het proces van bedwelmen en doden.

Eerste aanzet

OWIs maken diverse zaken van dierenwelzijn meetbaar en beheersbaar in viskweeksystemen; het systeem is echter toepasbaar voor alle kweeksystemen. De welzijnsindicatoren voor de twee gekozen vissoorten vormen een eerste aanzet tot verdere ontwikkeling voor de praktijk, voor zowel viskwekers als certificeerders. Voor de biologische aquacultuur is het een belangrijke stap in de goede richting.

Biologische aquacultuur

Wereldwijd wordt al ruim 15 jaar biologische gecertificeerde vis geproduceerd. Biologische aquacultuur heeft een omvang bereikt van 53.000 ton per jaar (0,5% van de mondiale aquacultuurproductie). Biologische aquacultuur streeft naar het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu, het behoud van een hoog niveau aan biodiversiteit, respect voor dierenwelzijn en houdt rekening met de perceptie van consumenten.

Downloads

Meer downloads