Nieuws

Aanpak tegen kiemremmingsmiddel in bio-aardappelen

Gepubliceerd op
25 oktober 2007

De biologische aardappelsector kampt met residuen van het chemische kiemremmingsmiddel chloorprofam (CIPC). Het komt vooral via was- en verpakkingsbedrijven in de keten, blijkt uit onderzoek. Het is raadzaam dat deze bedrijven een protocol gaan opstellen. Maar ook telers moeten zich ervan bewust zijn dat het middel op hun bedrijf kan voorkomen, en dat ze er actie tegen moeten ondernemen.

Skal vond vorig jaar bij een winkelinspectie in tien van de dertien aardappelmonsters chloorprofam, waarvan vijf monsters met een residugehalte hoger dan de Skal-waarde. Het gaf de aanleiding om actie te ondernemen tegen dit slecht afbrekende middel, dat bijvoorbeeld achterblijft in het hout van aardappelbewaarplaatsen.

Uit een analyse van de keten, blijkt het te gaan om onbedoelde besmettingen. Aardappelen met te hoge waarden CIPC zijn afkomstig uit het transport en vooral van was- en verpakkingsbedrijven. Bij biologische telers zijn geen noemenswaardige residuen aangetroffen.

De besmetting bij verpakkingbedrijven komt vooral doordat op dezelfde verwerkingslijn zowel gangbare als biologische aardappelen komen. Een protocol kan het residugehalte sterk verminderen. Hierin kan onder meer worden opgenomen dat de bedrijven voor biologische aardappelen chloorprofam-vrije fust gebruiken. Het is handig om voor bio-aardappelen een andere kleur fust te nemen. Ook kan worden voorgeschreven hoe vaak machines moeten worden schoongemaakt en hoeveel tijd er tussen de verwerking van gangbare en biologische aardappelen moet zitten. Besmetting wordt pas echt aangepakt met twee gescheiden verwerkingslijnen.

Biologische telers moeten bijvoorbeeld machines reinigen die in de nog gangbare periode met cloorprofam in aanraking zijn geweest en chloorprofam-vrije fust gebruiken. Voor vervoerders gaat het erom chloorprofam-vrije vrachtwagens en fust in te zetten voor het transport van biologische aardappelen.

Meer informatie:

Klik hier voor de samenvatting en het complete rapport "Rapportage CIPC residuen in biologische geteelde consumptieaardappelen, Seizoen 2006-2007" van Romke Wustman.