Nieuws

Aandacht voor diergezondheid in veehouderij

Gepubliceerd op
15 januari 2014

Op de BioVak 2014 is er ook aandacht voor antibioticagebruik bij biologisch gehouden vee en de inzet van natuurlijke middelen.

Melkvee

Biologische melkveehouders willen melk produceren zonder gebruik van antibiotica. Behalve ideële motieven zijn er ook praktische en economische redenen om antibiotica zoveel mogelijk te laten staan. Zo wordt de ontwikkeling van de resistente MRSA-bacterie voorkomen en is er geen kans op residuen in de melk met de bijkomende stress voor de boer. Bovendien kan antibioticagebruik schadelijke effecten hebben op grond en water, en zo de bodembacteriën weer beïnvloeden. Twintig procent van de biologische melkveehouders laat de antibiotica al staan en anderen willen dat graag. Tijdens de BioVak 2014 kunt u met uw vragen hierover terecht bij Gidi Smolders van Wageningen UR Livestock Research.

Veehouders en hun dierenarts

Biologische veehouders die zich samen met hun dierenarts opgeven voor een workshop over diergezondheid op de BioVak ontvangen beiden een gratis dagkaart. Zo wil Bionext de dialoog tussen de biologische sector en dierenartsen stimuleren.

De workshop ‘Diergezondheid en welzijn op het biologische bedrijf’ gaat over de rol van de dierenarts op het biologisch bedrijf en diergezondheid in relatie tot biologische regelgeving (woensdag 22 januari, 15.30 uur, Meerhal 2).

Rondleiding beurs

Om 16.30 uur (verzamelen Meerhal 2) is er een rondleiding langs relevante stands op de beurs en afsluitend kan men in de Bionext-stand onder het genot van een drankje ervaringen uitwisselen (Meerhal 3).

Contact: Heleen Klinkert, Bionext (klinkert@bionext.nl).

Studiegroep ‘Dier en Kruid’

Aansluitend aan de rondgang vindt om 19.00 uur een workshop plaats van de studiegroep ‘Dier en Kruid’ (Meerhal 3) over de inzet van alternatieve middelen. Contact: Maria Groot, RIKILT Wageningen UR.

Zie ook nieuwsbericht: Stalboekje nu voor de gehele varkenshouderij.

Foto: Suzie Geenen / Imagro