Nieuws

Aanbod biologisch uitgangsmateriaal groeit gestaag

Gepubliceerd op
26 februari 2010

Jaarlijks stellen de expertgroepen vast welke gewassen en rassen in de Annex worden opgenomen. Bij voldoende aanbod van biologisch vermeerderde rassen is gebruik van biologisch uitgangmateriaal verplicht. Alleen onder strikte voorwaarden komen nieuwe rassen in aanmerking voor uitzondering.

Na verschillende bijeenkomsten leveren de expertgroepen advies aan het ministerie van LNV over de geschiktheid van het aanbod biologisch vermeerderde rassen per (sub)gewas. Vooraf is er een inventarisatie gemaakt van het aanbod en beschikbaarheid. Inmiddels zijn er beoordelingscriteria vastgelegd die bij de expertgroep zittingen worden gebruikt. De Annex voor seizoen 2010 is gereed. Er is sprake van een kleine toename van het aantal (sub)gewassen op de annex. Ondanks enkele nieuwe spelers in de vermeerderingsveld, blijft het aanbod biologisch zaaizaad voor een aantal gewassen steken. Dit komt vooral omdat zaadbedrijven zoals Clause, Seminis en Syngenta geen biologisch vermeerderingsprogramma ontwikkelen. Voor meerdere gewassen beschikken zij over bepaalde huidige hoofdrassen.

Om nieuwe rassen en introducties een kans te geven kunnen telers onder voorwaarden een ontheffing krijgen voor het gebruik van gangbaar niet-ontsmet uitgangsmateriaal voor gewassen die op categorie I (= verplicht biologisch) van de Annex staan. Belangrijke voorwaarde is dat het zaadbedrijf voornemens is het betreffende ras op korte termijn te vermeerderen zodat het volgende teeltseizoen beschikbaar is.

Klik hier voor het rapport 'Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010'.

Downloads

Meer downloads