Nieuws

Aanbevelingen om biologische landbouw te stimuleren

Gepubliceerd op
29 november 2007

Het ministerie van LNV kan de biologische sector ook vanaf 2008 op diverse manieren verder stimuleren. Daartoe heeft het LEI op basis van een scenario-analyse en een sterkte-zwakte-analyse tien aanbevelingen opgesteld die zowel ministerie als de sector zelf ter harte kunnen nemen.

De aanbevelingen zijn een onderdeel van een studie die dit jaar in opdracht van LNV en met medewerking van Bioconnect is uitgevoerd. Het LEI heeft voor de studie gebruik gemaakt van de uitkomsten van interne sessies bij het ministerie, een eigen overzicht van algemene trends en verwachtingen voor de periode 2020 tot 2030 en van een workshop over een mogelijke kennisagenda voor de biologische landbouw georganiseerd door Bioconnect.

De tien aanbevelingen zijn:

  1. Trends als vergrijzing van en hogere inkomens in de samenleving leiden tot nieuwe doelgroepen voor biologisch voedsel. Speel in op de wensen van nieuwe consumentengroepen.
  2. Zet voor de verschillende groepen biologische consumenten verschillende soorten ketens op, bijvoorbeeld ketens voor mensen die zo goedkoop mogelijk biologisch voedsel willen kopen en mensen die op biologische bedrijven vooral rust en natuur zoeken.
  3. Ontwikkel nieuwe producten en ketens om een volwaardig assortiment hoogwaardige producten te krijgen.
  4. Zet als overheid en sector in op een efficiëntere organisatie van de keten om de kosten beter te beheersen. Hiermee is het mogelijk beter in te spelen op de consumentenvraag naar goedkope biologische producten.
  5. Onderneem als overheid en sector acties voor voldoende arbeidskrachten voor de biologische land- en tuinbouwbedrijven. Dat betekent ook meer aandacht voor de biologische landbouwsector in het lager beroepsonderwijs.
  6. Pleit er als overheid in Brussel voor dat in alle EU-landen in principe dezelfde normen voor biologisch productiemethoden en producten gelden.
  7. Zet als overheid en sector sterk in op het stimuleren van de export- en handelsmogelijkheden, met name in Europees verband.
  8. Onderstreep als overheid en sector de meerwaarde die biologisch levert op verschillende duurzaamheidaspecten, kwaliteit, welzijn en gezondheid, en zorg voor een goede borging van die meerwaarde door een heldere en herkenbare certificering.
  9. Baat de goede uitgangspositie van biologische landbouw voor “andere” diensten uit, zoals natuur, landschap, zorg en recreatie. Verbind je als sector ook met organisaties in de multifunctionele landbouw en ontwikkel daartoe specifieke ketens.
  10. Verbind je als sector meer met de gangbare sector. Op bepaalde terreinen kan de biologische sector een voortrekkersrol vervullen, op andere terreinen kan de biologische sector leren van de gangbare sector.

Klik hier voor samenvatting en complete rapport "Bouwstenen voor beleidsopgaven voor de biologische landbouw".