Nieuws

Aan Phytophthora ontsnappen door vervroeging

Gepubliceerd op
12 januari 2009

De kans op aantasting door Phytophthora is vroeg in het seizoen kleiner; er is dan minder aardappelloof aanwezig, de schimmel heeft zich nog nauwelijks ontwikkeld en de kans dat een vroeg gewas wordt aangetast is dus kleiner. Bij een vroeg gewas neemt de kans op een goede biologische aardappelopbrengst toe.

In een veldproef in 2008 bij PPO-AGV in Lelystad hebben onderzoekers van Wageningen UR gekeken welke bijdrage de verschillende vervroegingsmaatregelen ieder afzonderlijk leverenaan verhoging van de opbrengst en verbetering van de kwaliteit van het vrij late ras aardappelras Agria. Dit ras is gewild in de supermarkt vanwege de goede smaak, zelfs als het loof vroeg moet worden doodgebrand vanwege Phytophthora. Het loof van Agria is wel vatbaar en de knollen zijn wat minder vatbaar voor Phytophthora.

Alle poters voor deze proef zijn vanaf 14 maart voorgekiemd. Omdat dit veelal standaard is in de biologische teelt is dit niet meegenomen in deze veldproef.

De proef is aangelegd op een kleigrond (ca. 30% afslibbare delen) na een voorvrucht van conservenerwten. Vooraf is er een deel niet bemest en een deel bemest met 120 kg N per ha in de vorm van verenmeelkorrels. Er is op twee tijdstippen gepoot (17 en 28 april). Beide poottijdstippen zijn na enkele dagen afgedekt met folie met 10% perforatie. Eind mei is de folie verwijderd, begin juli is het loof doodgebrand en eind juli zijn de veldjes geoogst.

Zo vroeg mogelijk poten bleek een positief effect te hebben op de knolopbrengst. Het effect van een extra grote potermaat 50/60 mm (in plaats van 35/40) mm was nog groter. En vooral de stikstofbemesting met verenmeelkorrels had een duidelijk positief effect op de knolopbrengst. Wel was bij de bemesting met 120 kg N/ha het onderwatergewicht van de geoogste knollen gemiddeld 6% lager.

Tijdelijk afdekken van het gewas met transparant folie had in dit jaar met zijn relatief late pootdatum en warme meimaand geen betrouwbaar effect op de knolopbrengst.

De combinatie van relatief vroeg poten (half april), een grote potermaat (50/60 mm) en een voldoende hoge stikstofgift (120 kg N/ha), gaf in deze veldproef een opbrengstverhoging van 14 ton/ha te zien.

Klik hier voor de samenvatting en de volledige tekst van het rapport "Vervroeging van de gewasgroei bij biologische aardappelen"

  • Contact informatie: Kees Bus, PPO van Wageningen UR