Dossier

Wortelonkruiden en beheersingsmaatregelen

Akkerdistel (Cirsium arvense) en melkdistel (Sonchus) hebben zich, in het bijzonder op biologische bedrijven met rijkere bodems, als een probleemonkruid ontwikkeld. Een pasklare oplossing voor de bestrijding van akkerdistel in de biologische landbouw bestaat tot nu toe niet. Door een aantal basis teeltmaatregelen in acht te nemen, in combinatie met gerichte bestrijdingsmethodes, is de distel toch succesvol en duurzaam te beheersen.

De distels hebben verschillende kenmerken. Aan de volgende eigenschappen is de akkerdistel (Cirsium arvense) onder andere te herkennen. Hieronder is een overzicht te vinden:

 • de akkerdistel is een meerjarige plant
 • verspreiding vindt plaats via zaden (een glad, bruin nootje met 2-3 cm lang haarkroontje)
 • de akkerdistel maakt ondergrondse stengels (rizomen), stukjes rizoom kunnen weer een plant vormen
 • akkerdistel is mechanisch te bestrijden, maar de wortelstokken kunnen steeds weer nieuwe scheuten voortbrengen.

Tips voor beheersing van akkerdistel

 • Beperk het aandeel granen in de vruchtwisseling;
 • Maar gebruik van meerjarige gras-klaver weiden of luzerne in de vruchtwisseling
 • Ploeg mislukte inzaai van gras-klaver of luzerne tijdig onder
 • Vermijdt uitspoeling van mineralen, specifiek stikstof, naar diepere lagen
 • Schakel over van wintergraan naar zomergraan
 • Zorg voor snelle start van het gewas waardoor de concurrentie al snel aanwezig is
 • Doe intensieve mechanische bestrijding onder droge omstandigheden zodat de wortelstokken uitdrogen
Trefwoorden: Akkerdistel (Cirsium arvense), melkdistel (Sonchus), biologisch, onkruidbeheren, beheersingsmaatregelen

Contact

Leen Janmaat, Louis Bolk Instituut. L.janmaat@louisbolk.nl