Dossier

Vruchtboomkanker in de fruitteelt en de toepassing van kalkmelk

Vruchtboomkanker is naast schurft de meest schadelijke ziekte van appel en peer. Regelmatig beregenen met kalkmelk is een effectieve methode om vruchtboomkanker te beheersen.

Fruittelers die de methode uitprobeerden zijn enthousiast. Ook in de gangbare fruitteelt schakelen steeds meer fruittelers over op het gebruik van kalkmelk.

Kalkmelk als oplossing

Kalk is volkomen milieuvriendelijk. Op de plant geeft calciumhydroxide een sterke verhoging van de pH (>12): het bladoppervlak wordt basisch. Hierdoor kunnen sporen van schadelijke schimmels niet meer kiemen en dus de fruitboom niet meer aantasten. Bij opname van koolzuurgas uit de lucht daalt de pH weer en wordt de werking minder effectief. Naast het ontstaan van telkens nieuwe bladlittekens is dit ook een reden om kalkmelk regelmatig opnieuw toe te passen tijdens de bladvalperiode.

Voordelen en nadelen

Voordelen
 • niet hoeven rijden in de boomgaard
 • niet stuk rijden grasbaan
 • snelheid / tijdsbesparing
 • goede werking op vruchtboomkanker
 • gemak van de toepassing
 • geen lastige planning tussen regenbuien door zoals bij fungiciden
 • milieuvriendelijk voor bodem- en waterleven
 • geen nadelige effecten op vertering blad
 • minder schurftdruk in het voorjaar

Nadelen

 • kostprijs
 • distributie / transport
 • bezinken, uitzakken, oproeren
 • opening multibox te klein
 • controle op verstoppingen sproeiers
 • risico op bevriezing / extra aftappen regenleiding
 • meer personen nodig tijdens beregening
 • witte bomen: imago / beoordeling knoppen met snoeien
Alle fruittelers die geïnterviewd zijn, gaven aan door te gaan met de toepassing van kalkmelk, omdat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen. De fruittelers noemden als belangrijkste voordelen vooral de tijdsbesparing en het niet hoeven rijden in de boomgaard, waardoor de grasbaan niet stuk gereden wordt. Ook waren de meeste telers overtuigd van de goede werking. Daarnaast zagen individuele bedrijven nog voordelen, zoals de eenvoud van de methode, eventuele neveneffecten op bijvoorbeeld de appelglasvlinder. Het is opvallend dat bij gangbare fruittelers de milieuvoordelen en een verlaging van de schurftdruk in het voorjaar nauwelijks naar voren komen. Het zijn vooral de praktische argumenten die de positieve doorslag geven.

Trefwoorden: kalkmelk, kalk, beregenen, vruchtboomkanker

Contact

Bart Heijne, Wageningen UR, bart.heijne@wur.nl