Dossier

Voorkomen van vliegen bij varkens

Vliegen in de stal zijn hinderlijk en kunnen gezondheidsproblemen bij varkens veroorzaken.

Dit dossier geeft onder andere informatie over de ontwikkelingsplaatsen van vliegen in de stal en tips om vliegenoverlast te voorkomen.

Gezondheidsrisico’s varkens

Omstandigheden in de stal zijn ideaal voor een snelle vermeerdering van vliegen door de aanwezigheid van mest, voerresten, hooi of stro en vocht. Uit literatuuronderzoek blijkt dat vliegen een groot aantal ziekten kunnen overbrengen. Kamervliegen komen, mede door hun voedingspatroon, in contact met veel ziekteverwekkers waarvan een groot aantal ook door hen kan worden verspreid. Vliegen kunnen tot ongeveer 30 kilometer per dag afleggen, hoewel ze meestal niet verder dan 3 kilometer komen. Vliegen kunnen dus niet alleen infecties overdragen binnen een bedrijf, maar ook naar andere bedrijven.

Werings- en hygiënemaatregelen

Een vliegenplaag voorkomen, begint met het nemen van preventieve maatregelen; wering en hygiëne:

  • Een goede hygiëne is zowel binnen als buiten de stal noodzakelijk. Dit geldt met name voor die plaatsen waar rottend organisch materiaal aanwezig is.
  • Voorkom dat vliegen binnenkomen door gaten af te dichten met gaas en door flappen voor openingen te plaatsen.
  • Het nemen van hygiënemaatregelen zoals het droog- en schoonhouden van stallen, het verwijderen van dierlijke mest, planten- en voerresten, nat hooi en stro maakt de stal minder aantrekkelijk om eitjes te leggen. Met het verwijderen van deze broedplaatsen worden ook de eitjes, larven en poppen opgeruimd.
  • Dek mesthopen af met landbouwplastic om deze grote broedplaatsen voor vliegen slecht toegankelijk te maken.
  • Door mest in de mestput wekelijks rond te pompen, verdrinken de larven.
  • De uitgroei naar een grote vliegenoverlast kan worden voorkomen door ontwikkelingsplaatsen binnen een week te verwijderen en schoon te maken.

Een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingsplaatsen van vliegen en veel tips om vliegenoverlast te voorkomen, staan in het bioKennis bericht.

Trefwoorden: vliegen voorkomen, vliegenplaag, weringsmaatregelen, hygiënemaatregelen, ontwikkelingsplaatsen vliegen, preventietips

Contact

Monique Mul, Wageningen UR, monique.mul@wur.nl