Dossier

Voersamenstelling voor biologische varkens in winter

Biologisch gehouden vleesvarkens die in de winter minder eiwit in het voer krijgen, halen dezelfde technische resultaten en slachtkwaliteit als vleesvarkens met een standaard biologisch vleesvarkensvoer. Per afgeleverd varken bespaart dit €3,50 aan voerkosten en daalt de stikstofuitscheiding met 10,4%.

Verlaagd eiwitgehalte in het winterrantsoen

Varkenshouders voeren hun biologisch gehouden vleesvarkens vaak onbeperkt en huisvesten ze in natuurlijk geventileerde stallen. In deze stallen kan de ruimtetemperatuur in de winter dalen tot ruim beneden de 10°C. Bij dergelijke temperaturen hebben de dieren meer voer nodig, en dan vooral meer energie om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Ze krijgen door de hogere voeropname niet alleen meer energie binnen, maar ook veel meer eiwit en aminozuren. De extra voeropname gebruiken ze vooral voor het op peil houden van hun lichaamstemperatuur en in mindere mate voor eiwitaanzet. Een overmaat aan eiwit verhoogt de stikstofuitscheiding en de voerkosten. Als vleesvarkens in de winter een voer zouden krijgen met minder eiwit en aminozuren zonder verlies van groei-prestaties, dan verlaagt dat de voerkosten en stikstofuitscheiding per afgeleverd vleesvarken. Dit is onderzocht op Varkensproefbedrijf Raalte bij onbeperkt gevoerde biologisch gehouden vleesvarkens. Uit de onderzoeksresultaten bleken geen verschillen in groei, voer-opname en voederconversie tussen vleesvarkens met een standaard biologisch vleesvarkensvoer en vleesvarkens met een verlaagd eiwitgehalte in het winterrantsoen. Minder voereiwit had ook geen effect op spekdikte, classificatie en vleespercentage.

Trefwoorden: eiwit, aminozuur, slachtkwaliteit, stikstofuitscheiding, voerkosten, winter, vleesvarkensvoer

Contact

Carola van der Peet, Wageningen UR, carola.vanderpeet@wur.nl