Dossier

Voersamenstelling voor biologische leghennen

Goede voeding is belangrijk voor (de prestaties van) biologische leghennen. Kennis en inzicht in de voederwaarde van grondstoffen is noodzakelijk om een goed rantsoen samen te stellen.

De voederwaarde van biologische grondstoffen wijkt vaak af van gangbaar geteelde gewassen. Ook de energiebehoefte van biologische leghennen wijkt af van die van gangbaar gehuisveste hennen.

Juiste voedingsstrategie tijdens opfokperiode

Door tijdens de opfokperiode de juiste voedingsstrategie toe te passen, kan het verenpikgedrag tijdens de legperiode duidelijk verminderen. Uit onderzoek blijkt dat hennen minder verenpikgedrag vertonen als ze meer tijd kunnen besteden aan voedsel-zoekgedrag. Ook nam het verenpikken af als de hennen een meer verzadigend voer kregen. Deze voeraanpassingen waren echter alleen succesvol zolang het verenpikgedrag nog niet in een eerder stadium was aangeleerd. Opmerkelijk was dat het verstrekken van 15% verdunde voeders tijdens de opfokperiode zorgde voor aantoonbaar minder schade aan het verenkleed tijdens de legperiode. Verstrekking van verdund voer had overigens geen negatief effect op de legprestaties en eikwaliteit.


Biologisch gehouden leghennen hebben een hogere energiebehoefte voor onderhoud dan gangbaar gehouden hennen. Dat komt ten eerste doordat biologische hennen meer bewegingsvrijheid hebben. Bovendien zijn de dieren actiever dan hennen in kooien. Ook hebben biologische hennen meer energie nodig voor het op peil houden van hun lichaamstemperatuur. De omgevingstemperatuur varieert meer en is gemiddeld genomen lager dan in een gangbare stal.

Item titel

Er zijn geen aanwijzingen dat de eiwitbehoefte van biologische hennen verschilt van die van gangbaar gehouden hennen. Dit leidt dus tot een hogere energie-eiwitverhouding in het rantsoen van biologische hennen. Nader onderzoek moet deze gewijzigde inzicht nauwkeuriger onderbouwen.

Trefwoorden: Voersamenstelling, voeding, voedselzoekgedrag, verenpikgedrag, verenpikken, voederwaarde, grondstoffen, rantsoen, energie-eiwitverhouding, gewassen, leghennen

Contact

Marinus van Krimpen, Wageningen UR, marinus.vankrimpen@wur.nl