Dossier

Rhizoctonia solani (lakschurft) in de aardappelteelt

Rhizoctonia solani komt voor op aardappels, maar ook op andere gewassen zoals andijvie, boon, tarwe, suikerbiet en bloemkool. Op ieder gewas komt meestal een eigen type voor die niet schadelijk is voor andere gewassen.

De Rhizoctonia solani AG 3 heeft alleen aardappel als waardplant. De mate van grondbesmetting met R. solani AG 3 is dan ook sterk gekoppeld aan de hoogte van de teeltfrequentie. Rhizoctonia in de aardappel kan veel schade veroorzaken, zowel door opbrengstverlaging als door kwaliteitsverlies. Om schade te beperken zijn er verschillende beheersmaatregelen mogelijk. Met behulp van het puntensysteem van Lamers kan eenvoudig bepaald worden hoe groot het risico op schade is. Ook is daarmee snel te zien welke maatregelen getroffen kunnen worden om het risico op schade te verminderen.

Grondsoort en organische stof

Over het algemeen komt de ziekte meer voor op de lichte zand- en zavelgronden dan op de klei- en leemhoudende gronden. Bovendien is rhizoctonia minder problematisch op percelen met een hoger organisch stofgehalte. Ook het veelvuldig telen van groenbemesters stimuleert het bodemleven en draagt bij aan een afname van rhizoctonia.

Pootgoed

Rhizoctonia solani kan meekomen met het pootgoed. Een ruime vruchtwisseling is gunstig voor de afname van de populatie van de schimmel in de bodem. Daarnaast is het van belang om onaangetast pootgoed te gebruiken. Het is verstandig om bij aflevering van het pootgoed op het bedrijf te controleren op aanwezigheid van rhizoctonia.

Oogst

Rhizoctonia kan in de periode na loofdoding en voor de oogst snel uitbreiden. Is het ras gevoelig voor rhizoctonia, komt rhizoctonia in het pootgoed voor of komt de ziekte op het bedrijf veel voor, rooi dan tijdig. Loofdoding, gecombineerd met wortel snijden, looftrekken of groenrooien, kan de aantasting enigszins beperken. Probeer hierbij rooibeschadiging te voorkomen.

Toepassing van een antagonist

Er is veel onderzoek gedaan naar de toepassing van een antagonist tegen Rhizoctonia solani. Behandeling van pootgoed tegen lakschurft met een antagonist heeft nog geen toelating in Nederland, maar heeft wel een aangetoond effect als knolbehandeling bij het poten. In combinatie met groenrooien is het zeer effectief.
Trefwoorden: lakschurft, Rhizoctonia solani, grondbesmetting, teeltfrequentie, ziekteverwekker, bodemweerbaarheid

Contact

Jan Lamers, Wageningen UR, jan.lamers@wur.nl