Dossier

Optimaal teeltsysteem ui

Uien worden traditioneel gezaaid in 5 rijen, op een bed van 1,5 m. In de gangbare teelt wordt momenteel geëxperimenteerd met verschillende bedbreedtes, breedwerpige zaai en clusterzaai.

Voor de biologische landbouw zijn naast een goede opbrengst en sortering ook de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding van belang. De vraag is: welk teeltsysteem werkt het beste in de biologische uienteelt?

Verdeling

Biologische telers van zaaiuien staan voor een lastige keuze. Om een zo hoog mogelijke opbrengst met een voldoende grove sortering te oogsten, moeten de uien zo homogeen mogelijk over het grondoppervlak worden verdeeld. Zo kunnen de uienplanten het meeste licht via het loof opvangen. Hierdoor verloopt ook de ontwikkeling van valse meeldauw soms iets trager. Echter: mechanische onkruidbestrijding verloopt het gemakkelijkst wanneer er voldoende ruimte tussen de gewasrijen is. Dat is lastig en er zullen dus concessies gedaan moeten worden in het zaaisysteem. Clusterzaai biedt hiervoor mogelijk een oplossing omdat (bij gelijkblijvende zaadhoeveelheden) meer ruimte in de rijen ontstaat.

Adviezen

  • Bij gebruik van dezelfde hoeveelheid zaaizaad brengt op 1,5 m bedden een teeltsysteem met 5 rijen het meeste op. Bij 4 of 3 rijen worden de uien fijner en neemt de opbrengst af. Dit is deels te compenseren door in een strookje 2 of 3 rijtjes te zaaien (bijvoorbeeld duplo en multi line zaai).
  • Voor biologische zaaiuien in een beddenteelt van 1,5 m met 5 rijen/bed, is de optimale plantdichtheid berekend op 70-80 planten/m2. Daarbij is gestreefd naar een opbrengst van 40 ton/ha en een hoog percentage grove uien (40-60 mm).
  • Wanneer er minder dan 5 rijen per bed gezaaid worden, moet het aantal planten per m2 omlaag om voldoende grove uien te kunnen oogsten. De uiteindelijke opbrengst is ook afhankelijk van de ontwikkeling in het veld. Door minder uien te zaaien, zal de grofheid van de uien toenemen maar de vroegheid afnemen.
  • Ruggenteelt biedt geen kwantitatieve of kwalitatieve voordelen.

Trefwoorden: Teeltsysteem zaaiuien

Contact

Derk van Balen, Wageningen University & Research, derk.vanbalen@wur.nl