Dossier

Onkruidbeheersing in de boomteelt

Onkruidbeheersing is een belangrijk knelpunt en daarmee kostenpost in de biologische boomkwekerij. De meest
geschikte methode om onkruid te beheersen, is afhankelijk van de teelt, de bodemsoort, de bedrijfsgrootte en het budget.

Er is een grote keuze aan maatregelen. Moeilijk is om te bepalen wat de beste methode is. Goede onkruidbeheersing leidt tot verlaging van de kostprijs.

Preventieve maatregelen

  • Uitgangsmateriaal: bij de start van de teelt dient onkruidvrij zaad, plant- en pootgoed gebruikt te worden.
  • Machines: na grondbewerking van percelen met onkruid is het nodig om de machines schoon te spuiten.
  • Structuurplekken: op plekken met een slechte structuur groeien onkruiden vaak beter dan cultuurgewassen. Het is dus nodig om deze te voorkomen ofwel te verhelpen.
  • Paden, slootkanten en perceelsranden: veelal wordt de onkruidbeheersing op paden, slootkanten en perceelsranden verwaarloosd. Onkruiden vormen op deze plekken zaad dat verspreid wordt naar de percelen. Het is aan te raden om grasbanen regelmatig te maaien, open plekken opnieuw in te zaaien en trekkersporen regelmatig te bewerken.

Teeltmaatregelen

  • Vruchtwisseling: door vruchtwisseling krijgt het onkruidenbestand minder kans om zich aan te passen aan een gewas.
  • Braak liggen en groenbemesters: ook deze maatregelen kunnen het onkruid onderdrukken.
  • Rijenbemesting
  • Vals zaaibed: door vóór het zaaien of planten een vals zaaibed te maken, kiemt al een deel van het onkruid. Bij de ‘echte’ zaai- of plantbedbereiding wordt dit gekiemde onkruid gedood, zodat het aantal onkruiden dat opnieuw kiemt aanmerkelijk minder is.
  • Inrichting perceel en bedrijf: omschakelen van breedwerpig naar in rijen zaaien, maakt mechanische onkruidbeheersing mogelijk.

Verdere maatregelen kunnen zijn: het afdekken van het gewas met compost, stro of afbreekbaar plastic, of mechanische onkruidbestrijding. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in de mechanische onkruidbestrijding. De nieuwste methoden combineren GPS met RTK (Real Time Kinetic) en kunnen zo op 1 à 2 cm nauwkeurig werken.

Trefwoorden: onkruidbeheersing, onkruidbestrijding

Contact

Henk van Reuler, Wageningen UR, henk.vanreuler@wur.nl