Dossier

Omschakeling naar biologische boomteelt

Wilt u het milieu sparen door gezonde planten te kweken zonder kunstmatige en chemische middelen? Wilt u bijdragen aan een gevarieerd en aantrekkelijk landschap?

Of wilt u inspelen op het gat in de markt met biologisch gekweekte bomen? Dan is omschakelen naar biologische boomkwekerij wellicht iets voor u. Wat komt er kijken bij omschakeling?

De biologische landbouw streeft naar gesloten kringlopen en een natuurlijk evenwicht. Door geen kunstmest, chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie te gebruiken, wordt het milieu gespaard. Biologische boomkwekers besteden veel aandacht aan bodemvruchtbaarheid. Door het gebruik van organische meststoffen, zoals compost en groenbemesters, en door het toepassen van vruchtwisseling ontstaat een vruchtbare bodem met een rijk en gevarieerd bodemleven. De biologische teelt draagt ook bij aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Evenwichtsbemesting en natuurlijke vijanden

Biologische kwekers maken een bewuste rassenkeuze. Soorten die erg gevoelig zijn voor ziekten en plagen, zoals rode meidoorn, zijn minder geschikt voor de biologische teelt. Wisseling van gewassen (vruchtwisseling) is belangrijk om de aanwezigheid van ziekteverwekkers en plagen in de bodem op een laag niveau te houden.
In de biologische landbouw wordt gestreefd naar een evenwichtsbemesting die de bodemvruchtbaarheid op peil houdt. Hiervoor worden natuurlijke meststoffen zoals biologische dierlijke mest en compost gebruikt die hun voedingsstoffen geleidelijk afgeven aan de omgeving. Ook groenbemesters zoals klaver passen goed in de biologische bedrijfsvoering. Ze onderdrukken onkruid, houden stikstof vast, verbeteren de bodemstructuur, leveren organische stof en vormen waardplanten voor natuurlijk vijanden van ziekten en plagen.

Sterke bomen

Doordat biologische bomen en planten geen (snel opneembare) kunstmest krijgen, worden ze niet opgejaagd en groeien ze langzamer dan gangbaar gekweekte bomen. Om de organische meststoffen beter op te kunnen nemen, ontwikkelen biologisch geteelde bomen en planten een stevige wortelpruik met een goede structuur en veel haarwortels. Door dit uitgebreide wortelstelsel zijn ze beter bestand tegen allerlei stressfactoren zoals droogte. Biologische bomen slaan hierdoor goed aan. Ook onder minder gunstige omstandigheden.

Trefwoorden: biologische boomteelt, omschakelen

Contact