Dossier

Klauwproblemen in de varkenshouderij

Diverse biologische varkenshouders rapporteren problemen met beenwerk en klauwen van biologische zeugen.

Waarschijnlijk zijn verkeerde omstandigheden tijdens de opfok van gelten en natte vloeren de hoofdoorzaken van de bestaande problemen.

Vloer

Biologische zeugen hebben ten opzichte van reguliere zeugen het voordeel van een ingestrooide ligruimte en weidegang. Dat zorgt met name voor minder belasting van het zachte balhoorn. Tegelijk zorgen de betonnen roosters en dichte vloeren normaal gesproken voor voldoende slijtage van de hardere zool en wand.

Het grote aandeel dichte vloeren vormt echter een nadeel als ze nat en vooral vuil zijn. Vuile vloeren geven meer kans op kroonrandontstekingen. Vooral aan het einde van de winterperiode, als de zeugen langere tijd last hebben gehad van natte, vuile vloeren zien zeugenhouders daardoor meer kroonrandontstekingen. Of de achterliggende oorzaak van kroonrandontsteking scheuren in klauwwand zijn of bijvoorbeeld een verkeerde opfok, is trouwens niet zeker. Dichte vloeren goed schoonhouden, is daarom van groot belang om klauwproblemen te voorkomen. Net als een droog ligbed van belang is. Regelmatig mest verwijderen en bijstrooien is gewenst. Verder is er met de voeding te sturen op de mestconsistentie. Sommige grondstoffen geven natte, plakkerige mest, andere producten juist drogere mest.

Omstandigheden opfok

Klauwproblemen kunnen al tijdens de opfokperiode ontstaan. Opfokbiggen moeten daarom al direct na het spenen op een (deels) betonnen ondervloer lopen en niet op kunststof. Verder hebben de gelten voldoende bewegingsruimte nodig. Lang niet alle biologische opfokgelten krijgen het juiste voer. Opfokgelten die vleesvarkensvoer krijgen, groeien te hard en krijgen te weinig vitaminen en mineralen. Bij gebruik van vleesvarkensvoer krijgt het beenwerk van opfokgelten niet genoeg kans om de groei van de rest van het lichaam bij te houden. Hoe lastig het misschien ook is, opfokgelten moeten bij elkaar in aparte hokken en moeten opfokvoer krijgen.

Trefwoorden: klauw, beenwerk, klauwproblemen, natte vloer, opfokgelt

Contact

Herman Vermeer, Wageningen UR, herman.vermeer@wur.nl