Dossier

Huisvesting biologische varkenshouderij

Een biologisch varkensbedrijf is aan de buitenzijde meestal niet herkenbaar als biologisch. Ja, misschien aan de vrije uitloopmogelijkheden. Verder zien de stallen en huisvesting van dieren van biologische bedrijven er meestal op het oog hetzelfde uit als die van gangbare bedrijven. Een aantal biologische varkenshouders zou dit graag veranderd zien in een uitstraling die aansluit bij de kringloopgedachte van de biologische bedrijfsvoering. Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben de verschillen in huisvesting bekeken tussen biologische en gangbare bedrijven. Zij doen in dit dossier suggesties voor goedkoper én duurzamer bouwen voor biologisch gehouden varkens. Dit ter inspiratie voor biologische varkenshouders, voorlichters, adviseurs en bouwbedrijven tot het maken van duurzame keuzes bij de bouw van varkensstallen.

Goedkope bouw

Voor goedkopere bouw is het van belang om te kijken naar een optimale benutting van de oppervlakte. Ook de stalinrichting en de daarmee gepaard gaande arbeid is van invloed op de kosten. Daarnaast kan kiezen voor een andere stalvorm en duurzame bouwmaterialen voordeel opleveren.

Duurzame bouw

Voor een duurzamere bouw is het van belang om een biologische uitstraling van het exterieur te bereiken. Ook het hanteren van het cradle-to-cradle principe sluit aan bij de kringloopgedachte van de biologische bedrijfsvoering. Vaak gebruikte en direct toepasbare hernieuwbare materialen voor varkensstallen zijn houten spanten, gelijmde houten spanten, houten wanden, sedumdaken en grasdaken.

Links uit het bioKennis bericht en andere presentaties en artikelen over duurzaam en onderscheidend bouwen staan hieronder.

Trefwoorden: bouw, nieuwbouw, huisvesting, duurzaam, cradle-to-cradle, varkensstal, ontwerp

Contact

Monique Mul, Wageningen UR, monique.mul@wur.nl en Herman Vermeer, Wageningen UR, herman.vermeer@wur.nl