Dossier

Familiekudde

Binnen de biologische melkveehouderij bestaat steeds meer behoefte aan een houderijsysteem dat de natuurlijke leefomgeving van de koe beter benadert.

Het dier centraal stellen dat is wat de biologische sector wil, terwijl in de gangbare melkveehouderij techniek en management vaak leidend zijn. De familiekudde is een innovatief concept dat bijdraagt aan een duurzame (biologische) melkveehouderij. Het streeft naar een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving voor alle aanwezige dieren. Hierbij gaat het om stabiele kuddes, kalveren bij de koe en het niet onthoornen. Het dier krijgt de ruimte en mogelijkheid om haar natuurlijke gedrag te vertonen. Niet de productie, maar het zo natuurlijk mogelijk produceren is het doel. Ook wordt er rekening gehouden met bedrijfseconomische randvoorwaarden, milieu, diergezondheid en bedrijfsmanagement. De vraag is hoe de melkveehouderij eruit ziet, als je uitgaat van de koe. Op basis van de behoeften van alle dieren in de kudde is het familiekuddeconcept uitgewerkt tot drie concrete houderijsystemen.

Item titel

Doordat er per dier meer ruimte in de stal beschikbaar is, kan dat leiden tot een verhoging van de milieubelasting. Daar tegenover staat dat de gemiddelde levensduur van de melkkoe door gezondheidsbevordering toeneemt.

Economie

Ook is er gekeken naar enkele belangrijke economische verschillen tussen gangbaar, biologisch en Familiekudde. Zie tabel.

tabel-familiekudde.jpg

De Familiekudde is een totaal nieuw concept, dat vraagt om regelmatige uitwisseling tussen veehouders. Het proces van doorontwikkelen en meten van de resultaten op gebied van economie, productie, milieu, gezondheid en welzijn vindt continu doorgang.

Trefwoorden: familiekudde, familiestal