Dossier

Cranberryteelt biedt perspectief

De perspectieven voor de teelt van biologische cranberry’s in Nederland zijn gunstig. Verse biologische cranberry’s passen in de trend van gezond en natuurlijk eten. Daarom heeft de teelt van cranberry’s in Nederland groeipotentie. Voor een rendabele teelt is wel een oppervlakte van minstens 5 hectare cranberry’s nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR in samenwerking met partijen uit het bedrijfsleven naar de ontwikkeling van een keten voor biologische cranberry’s in Nederland.

Teelt in Nederland

De meeste consumenten van verse cranberry’s weten dat cranberry’s in Nederland vooral op de Waddeneilanden voorkomen. In Noord-Brabant en Drenthe worden cranberry’s op kleine schaal geteeld. Een zeer klein gedeelte van de jaarproductie van de ongeveer 50 ton gaat naar de versmarkt. Het overgrote gedeelte van de in Nederland geconsumeerde cranberry’s wordt geteeld in Canada en het noorden van de Verenigde Staten. Jaarlijks consumeren Nederlanders tussen de 250 en 400 ton verse cranberry’s. De verwachte groei van de consumptie van verse cranberry’s in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië bedraagt naar schatting 10% per jaar.


De bedrijfseconomische perspectieven van de teelt van biologische cranberry’s in Nederland zien er gunstig uit. Deze conclusie is gebaseerd op een gemiddelde prijs van 1,50 euro per kilo en een productie van 16 duizend kilo per hectare vanaf het tiende jaar na aanplant en een teeltoppervlakte van minstens 5 hectare. Met deze uitgangspunten scoren arbeidsinkomen, besparingen, liquiditeitstoename en invloed van de prijs op inkomen en financierbaarheid positief.

Trefwoorden: cranberry, cranberryteelt, perspectieven, vaccinium macrocarpon


Contact

Rien van der Maas, Wageningen UR, rien.vandermaas@wur.nl