Dossier

Composteren van organisch afval in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Telers tonen steeds meer interesse in het composteren van organisch en dierlijk materiaal. Bloembollentelers besparen ermee op afvoerkosten van gewasresten en houden daarmee meer organische stof binnen het bedrijf.

Composteren van gewasresten kan ook voor andere tuinbouwteelten interessant zijn. Gewasresten afvoeren wordt steeds duurder en onderwerken geeft een hogere ziektedruk op de teelten erna. In dit dossier kunt u informatie vinden over het proces van composteren, inclusief de regelgeving die daarbij geldt. Ook geeft het inzicht in het uitschakelen van ziekte-verwekkers tijdens en na het composteren.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• De beste plek voor een composthoop
• Het uitgangsmateriaal
• De opzet van een composthoop
• Wat te doen met het lekwater
• De fasering van de compostering
• Het sturen van het proces
• Het eindproduct
• De regelgeving
• Het verdwijnen van ziektes en onkruidzaden
• De overleving van ziektekiemen
• De kosten

Kernpublicaties

Verwante publicaties

Kijk voor meer publicaties in de bioKennisbank

Trefwoorden: compost, composteren, organisch afval, gewasresten

Contact

Janjo de Haan, Wageningen UR, janjo.dehaan@wur.nl