Dossier

Beter ruwvoer, minder krachtvoer

Melkkoeien kunnen ook op rantsoenen met weinig krachtvoer gezond blijven. Voorwaarde is dat er volop kwalitatief goed ruwvoer beschikbaar is.

De melkproductie per koe gaat wel iets omlaag, maar de voerkosten vaak nog meer. Ook gezondheid en vruchtbaarheid van de koeien hoeven niet te lijden onder een rantsoen van hoofdzakelijk goed ruwvoer.

Efficiëntere productie

Binnen het onderzoeksproject Voeding Biologisch Melkvee is op meerdere manieren geprobeerd onder biologische omstandigheden de voeding van melkkoeien te optimaliseren. Daarbij was het steeds van belang dat diergezondheid en welzijn op een goed niveau blijven. De melkproductie mag dalen als de voerkosten ook naar beneden gaan, en de productie dus efficiënter wordt. Rantsoenen met weinig krachtvoer maar volop goed ruwvoer voldoen hieraan.

Ruwvoerkwaliteit kan vaak beter

Uit het onderzoek is wel gebleken dat de winning van kwalitatief goede grassilage meer aandacht zou mogen hebben. Ruim 50% van de partijen had een VEM-waarde beneden de 800. Veel kuilen in de praktijk waren droog (> 50% ds) en daardoor broeigevoelig of hadden soms een hoge ammoniakfractie (verlies eiwit).

Contact

Herman van Schooten, Wagenigen UR, herman.vanschooten@wur.nl