Dossier

Benutting van najaarsgras in de geitenhouderij

Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hogere klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben.

Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Door gras kunstmatig te laten drogen, kan het eiwit in grasklaver als DVE benut worden. In dit dossier leest u meer over verschillende afwegingen om najaarsgras in te kuilen of kunstmatig te laten drogen, en eventueel in brok te laten persen.

Trefwoorden: najaarsgras, DVE, inkuilen, brok, drogen


Contact

Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, n.vaneekeren@louisbolk.nl