Dossier

Bemestingsnormen biologische landbouw

In de biologische landbouw willen we naar het gebruik van 100% biologische meststoffen en een grondgebonden veehouderij.

In een ideale situatie zijn de mineralenkringlopen gesloten en wordt voorkomen dat ongewenste stoffen op biologische bedrijven terechtkomen. De ‘Werkgroep 100% biologische meststoffen’ heeft een praktisch voorstel gemaakt voor de toekomst. In dit dossier wordt het voorstel aan u voorgelegd. Het uiteindelijk doel vormen nieuwe bemestings-normen waar de gehele sector zich in kan vinden.

Voorstel biologische bemestingsnormen vanaf 2010

Het voorstel, zoals die door de werkgroep is ontwikkeld, heeft betrekking op drie terreinen:
• Indeling van meststoffen.
• Prioritering van het gebruik van meststoffen.

• Richting grondgebonden veehouderij: biologische mest op biologische grond.

Wat verandert er?

• Indeling meststoffen in A, B en C meststoffen.
• Van kilo naar percentage biologische bemesting.
• Toename biologische bemesting tot 90-100% in 2020 van het totale N gebruik op het bedrijf.
• Biologische mest op biologische grond. Veehouderij wordt vanaf 2012 100% grondgebonden.
• Alleen tussen geregistreerde biologische bedrijven vindt transport van biologische mest plaats.

Contact

Sjef Staps, Louis Bolk Instituut, s.staps@louisbolk@nl

Trefwoorden: bemesting, bemestingsnormen, mestregels, Skal, grondgebonden, kringloop