Dossier

Beheersing van zilverschurft in biologische aardappelen

Dè preventieve maatregelen om uitbreiding van zilverschurft in biologische aardappelen tegen te gaan zijn zilverschurft-vrij uitgangsmateriaal en een werkelijk schone bewaarplaats.

Daarnaast gaan koel (3°C) en droog bewaren heel effectief uitbreiding tegen. In de praktijk is er vaak wel wat infectie op het geoogste materiaal, waarna de schimmel zich tijdens de bewaring snel kan uitbreiden. Gebruik van natuurlijke middelen zoals etherische oliën kan helpen om uitbreiding tegen te gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat als het uitgangsmateriaal toch besmet is, het juist zinvol is om volledig met zilverschurft overgroeid pootgoed te gebruiken. Dit blijkt minder besmetting te geven in de nateelt.

Tips

  • Start met zo schoon mogelijk pootgoed dat vrij is van zilverschurft.
  • Vermeng geen partijen met elkaar en voorkom dat partijen elkaar besmetten. Bewaar uitgangsmateriaal apart, in schone kisten en in schone bewaarplaatsen. Sorteer schone partijen uitgangsmateriaal als eerste. Denk ook aan het volkomen stofvrij maken van de aardappelbewaarplaats in de zomer.
  • Zorg voor een schone bewaarplaats met voldoende ventilatiecapaciteit (bij een losgestort product 100 m3 lucht per uur per m3 aardappelen bij een tegendruk van 150 Pa).
  • Begin direct na de oogst met drogen en zorg dat het vocht snel wordt afgevoerd.
  • Zorg voor droge bewaring en sorteerruimten. Voorkom temperatuurschommelingen waardoor condens wordt beperkt. Zorg voor een goede isolatie van de bewaarplaats.
  • Naast droog is vooral koel (3-5˚C) bewaren ter beperking van zilverschurft belangrijk. Dit betekent een goed geïsoleerde
    bewaarplaats met een daarop afgestemde ventilatiecapaciteit om snel te kunnen drogen en koelen. Bij bewaring bij 3˚C groeit zilverschurft niet, bij een hogere temperatuur wel. Bij 24˚C is de groeisnelheid maximaal.
  • Controleer tijdens de bewaring regelmatig temperatuur en vochtigheid in de bewaarplaats. Let vooral op de aanwezigheid van condens. Nieuwe infecties ontstaan het snelst bij de aanwezigheid van vrij vocht.

Meer publicaties in de bioKennisbank

Trefwoorden: zilverschurft, Helminthosporium

Contact