Dossier

Beheersing van wortelvlieg

De larve van de wortelvlieg, Psila rosae, kan in een aantal schermbloemige gewassen grote schade veroorzaken. Het insect komt met name in de gematigde streken van het noordelijk halfrond voor, maar ook in sommige subtropische streken.

Overal in Nederland waar peen wordt geteeld, komt aantasting voor. In Nederland lijken de biologische telers goed met het probleem wortelvlieg om te gaan; het aantal meldingen van schade en afkeuring valt mee. Met slimme teeltmaatregelen zijn de problemen beheersbaar en dankzij inzicht in de biologie en levenscyclus van de wortelvlieg kunnen passende maatregelen de schade beperken. In dit dossier een overzicht en tips.

Tips

  1. Percelen met peen en andere schermbloemigen altijd schoon oogsten. Gewasresten vormen een potentiƫle infectiebron voor het volgende jaar.
  2. Zaai en oogst voordat schade in de peen ontstaat.
  3. Zaai of plant wat later (vanaf 3e week mei) waarmee de eerste vlucht van de wortelvliegen wordt vermeden.
  4. Zorg voor weinig schuilplaatsen, zoals heggen of struikgewas, naast het productieveld. Houd ook de berm kort. Deze maatregelen beperken de paringsmogelijkheden en dus de kans op vermeerdering van de wortelvliegen.
  5. Kies bij voorkeur voor grote, open percelen met weinig randvegetatie of hellingen.
  6. Start de oogst wanneer de eerste schade door de larven van de wortelvlieg in het perceel wordt geconstateerd.
  7. Vruchtwisseling: houd maximale afstanden aan tussen percelen met schermbloemigen van jaar op jaar en houd eventueel rekening met de teelt van waardplanten op nabijgelegen percelen.
  8. Houd ook rekening met de teelt van andere waardgewassen zoals knolselderij, peterselie, pastinaak, knolvenkel, dille, karwij, koriander en peen.
  9. Kijk of er in de natuur schermbloemigen groeien, hoewel de invloed van die vegetaties op een wortelvliegpopulatie niet bekend is.

Meer tips vindt u in het bioKennisbericht Beheersing wortelvlieg.

Trefwoorden: wortelvlieg

Contact

Klaas van Rozen, Wageningen UR, klaas.vanrozen@wur.nl