Dossier

Beheersing van Sclerotinia

Sclerotinia (rattenkeutelziekte) wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum. Deze komt voor op zeer veel gewassen en overleeft lang in de bodem.

Onder veelal vochtige omstandigheden na droogte ontstaan vrucht-lichamen (paddestoelen) van waaruit sporen zich verspreiden. Ze infecteren de plant via beschadigd weefsel. Als natuurlijke bestrijder is de schimmel Coniothyrium minitans beschikbaar, deze parasiteert op de sclerotiën. Maar om Sclerotinia goed te beheersen is vooral preventie een must.

Trefwoorden: Sclerotina, rattenkeutelziekte, schimmels, slerotiorum


Contact

Jan Lamers, Wageningen UR, jan.lamers@wur.nl