Dossier

Akkerbouw en vollegrondsgroenten: stikstofbeheer

Stikstof speelt in twee opzichten een sleutelrol in de biologische akker- en tuinbouw. Stikstof bepaalt in belangrijke mate de potentiële opbrengst, en stikstof is een contaminant in geval van uitspoeling en NOx-emissie.

De EU-gestuurde nationale wetgeving en de EKO-normering (naar 100% bio mest) zullen aangescherpt worden. Reden genoeg dus om goed te weten hoe de stikstofdynamiek van uw bedrijf in elkaar steekt en om te weten waar sturingsmogelijkheden liggen. Het computerprogramma NDICEA levert hiervoor betrouwbare en perceelspecifiek informatie op.

Vlinderboemigen

De aanvoer van nutriënten op het biologische bedrijf vindt veelal voor een belangrijk deel plaats door aanvoer van dierlijke mest. Om tot een evenwichtige nutriëntenvoorziening te komen, is dit vaak niet toereikend: óf de stikstof-voorziening is onvoldoende, óf de fosfaat- en kalivoorziening overschrijden de behoefte. Vlinderbloemigen brengen door hun stikstof-binding de bemesting in evenwicht en helpen zo de milieubelasting als gevolg van bemesting terug te dringen. Vlinderbloemigen vormen de stikstofbron voor de biologische landbouw. Dit omdat ze in staat zijn stikstof uit de lucht te binden. Voor een duurzame biologische akkerbouw en de groenteteelt zijn ze daarom onontbeerlijk, evenals voor de veehouderij. Uiteindelijk is ook de stikstof uit dierlijke mest in eerste instantie via vlinderbloemigen gebonden.

Trefwoorden: stikstof, vanggewas, vlinderbloemigen

Contact