Dossier

Aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroententeelt

In de bodem leven vele soorten aaltjes. De schadelijke plantparasitaire aaltjes kunnen op verschillende gewassen of waardplanten overleven.

Ook op biologische percelen ontstaat soms schade door hoge populaties aaltjes. Er zijn diverse maatregelen om schade door aaltjes te beperken. Ruime vruchtwisseling is één van de preventieve methoden om schade door aaltjes en andere bodemgebonden plagen te voorkomen.

Welke aaltjes veroorzaken schade?

De diverse aaltjessoorten hebben elk specifieke eigenschappen. Elke soort heeft voorkeur voor bepaalde gewassen en/of waardplanten. De belangrijkste groepen aaltjes voor de biologische sector zijn:

Wortellesieaaltjes

  • Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans en Pratylenchus crenatus)

Wortelknobbelaaltjes

  • Meloidogyne chitwoodi, hapla, fallax

Cystenaaltjes

  • Bietencysteaaltje (Heterodera schachtii)
  • Gele bietencystenaaltje (Heterodera trifolii)
  • Aardappelcysteaaltje (Globodera pallida enGlobodera rostochiensis)

Vrijlevende wortelaaltjes

  • Speldaaltjes (Paratylenchus bulkowinensis)
  • Xiphinema
  • Longidorus elongatus
  • Trichodoriden
Trefwoorden: nematoden, aaltjes

Contact

Leen Janmaat, Louis Bolk Instituut, l.janmaat@louisbolk.nl