Dossier

Wildschade

Wildschade is niet specifiek iets dat voorkomt in de biologische landbouw. Alle boeren en tuinders hebben hiermee te maken. Wild kan voor fikse problemen zorgen.

Daarom is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen om schade te voorkomen of in ieder geval te beperken.


Faunafonds

Het Faunafonds is het uitvoerende orgaan van de Flora- en faunawet. Hoofdtaak van het fonds is het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door inheemse diersoorten. In het ‘Handboek Faunaschade’ vinden grondgebruikers informatie over de mogelijkheden om schade te voorkomen of te beperken. Een tweede belangrijke taak van het Faunafonds is het toekennen van een tegemoetkoming aan grondgebruikers bij schade door inheemse diersoorten. Een derde taak is het adviseren van Provincie en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Oplossingen om wildschade te beperken

Geluid produceren:

Met behulp van geluidsapparatuur kan men de angstkreet van vogels laten horen of de schreeuw van een roofvogel. Ook kan een knalapparaat worden aangezet.

Natuurlijke vijand:

Een torenvalk of een andere roofvogel, die zich nestelt op het bedrijf, kan preventief werken tegen andere vogels en (knaag)dieren. Door het plaatsen van een nestkast is het mogelijk dat dit vanzelf gebeurt.

Beweging en/of geluid:

In het algemeen schrikken vogels en andere dieren van onverwachte beweging, waardoor ze niet of minder terugkeren. Het ophangen van linten en zilverpapier kan hierbij helpen. Een andere oplossing is vogel- of snordraad. Dit beweegt door de wind en maakt hierbij geluid en lichtflitsen (door de weerkaatsing van zonlicht).

Geur of smaakmiddeltjes:

Ga bij de inzet van middeltjes altijd na of deze zijn toegelaten in de biologische landbouw. De werking van de meeste middeltjes is gebaseerd op stank of smaakbeïnvloeding. Voorbeelden hiervan zijn tabasco, knoflook, zwavel en Aminosol (rotte-eierenlucht).

Afrasteren:

Afrasteren is voor vogels geen optie, maar kan wel een oplossing zijn om wildschade door andere dieren te voorkomen. De afrastering gecombineerd met een stroomdraadje is zeer efficiënt.

Afdekken:

Eén van de beste manieren om het wild het zo moeilijk mogelijk te maken, is het afdekken van het gewas. Folie, vliesdoek, microclimadoek, insectengaas en meer van dergelijke afdekkingen werken preventief. Dit geldt tevens ook als een dure maatregel.

Kernpublicaties

Meer publicaties in de bioKennisbank

Trefwoorden: wild, wildschade

Contact

Jos van Hamont, Delphy, J.vanhamont@delphy.nl