Dossier

Welzijn biologisch pluimvee

De biologische veehouderij heeft veel oog voor natuurlijk gedrag, een goede gezondheid met nadruk op ziektepreventie, en natuurlijke voeding.

Het dierenwelzijn in de biologische sector heeft daarom een hoog niveau. Dit past goed bij de verduurzaming van de biologische veehouderij. In 2010 heeft de sector zichzelf een spiegel voorgehouden. Hieruit blijkt dat veel goed gaat op het gebied van dierenwelzijn, maar er zijn ook verbeterpunten. In dit dossier een overzicht voor de biologische pluimveehouderij, met vooral aandacht voor aspecten waar nog welzijnswinst te behalen is.

Gezondheid

Een goede gezondheid staat in de biologische veehouderij voorop. Het streven naar een dier met veel weerstand en het inpassen van preventieve maatregelen in de bedrijfsvoering zijn dus uiterst belangrijk. In geval van ziekte en een noodzakelijke behandeling moet bij voorkeur behandeld worden met kruidenpreparaten, homeopathische middelen, vitamines en dergelijke, mits deze bewezen effectief zijn. Indien nodig kunnen zeer beperkt ‘gewone’ geneesmiddelen gebruikt worden. Biologisch voer mag niet synthetisch zijn en grondstoffen moeten binnenkort 100% biologisch zijn. Aanbod van ruwvoer is verplicht. Ingrepen zijn niet toegestaan bij pluimvee. Zoals blijkt in de praktijk kunnen deze biologische principes naast welzijnswinst ook gezondheids- en welzijnsproblemen opleveren als teveel beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van dieren, al dan niet in combinatie met onthouding van de meest effectieve behandeling.

Comfort

Houderijomstandigheden zijn zeer bepalend voor de mate van comfort voor de dieren, waaronder comfortabel liggen en rusten, makkelijk bewegen en verplaatsen, en een comfortabele omgevings-temperatuur. Dankzij het hebben van een uitloop heeft biologisch pluimvee meer mogelijkheden om een comfortabele omgevingstemperatuur op te zoeken. Biologische vleeskuikens hebben in tegenstelling tot gangbare, snelgroeiende vleeskuikens minder last van hittestress en meer bewegingsmogelijkheden, mede ook omdat ze meer ruimte hebben. Toch missen vleeskuikens een belangrijk element in hun omgeving: zitstokken.

Trefwoorden: welzijn, gedrag, gezondheid, comfort, pluimvee

Contact

Marko Ruis, Wageningen UR, marko.ruis@wur.nl