Dossier

Weidegang van geiten

Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij.

Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals:
het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimtegebrek op huiskavel, opname en benutting van vers gras, arbeid en het weiden in productiegroepen. In het onderzoek van het project BIOGEIT is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze knelpunten.

Samenvatting van maatregelen

Om een maagdarmwormenbesmetting te voorkomen, is het belangrijk dat een perceel na 2-3 weken beweiding, 12 weken niet meer begraasd wordt. Praktisch gezien betekent dit voor veel bedrijven, dat er in een zwaar gewas moet worden ingeschaard. Zwaarder inscharen en rode klaver in de wei werkt opname verhogend. Aan de andere kant werkt zwaarder inscharen ook beweidingsverliezen in de hand, tenzij het beweidingssysteem wordt aangepast naar stripgrazen. Intensief stripgrazen − waarbij de draad tot zeven keer per dag wordt verzet − stimuleert de opname in de wei aantoonbaar. Het gebruik van een beweidingsrobot maakt dit arbeidstechnisch ook interessant. Een selectiebox kan mogelijk in de toekomst het tegelijkertijd weiden van productiegroepen vergemakkelijken.


Trefwoorden: weidegang, geiten

Contact

Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, n.vaneekeren@louisbolk.nl