Dossier

Vervanging zeugenstapel in de varkenshouderij

De vervanging van de biologische zeugenstapel vanuit de reguliere houderij staat onder druk. Biologische zeugenhouders zullen daarom een keuze moeten maken: kiezen ze ieder voor zich voor een rotatiekruising of meerwegkruising? Of kiest men samen voor een biologisch fokbedrijf of eigen aanfok met een biologische zeugenlijn? Om te komen tot zeugen met specifieke eigenschappen die passen bij de biologische houderij, is de inzet van alle zeugenhouders gewenst.

Europese regelgeving

Volgens de Europese regelgeving voor biologische bedrijven is de aankoop van reguliere fokgelten en biggen al sinds 2006 niet meer toegestaan. Momenteel is er dan ook sprake van een gedoogsituatie. Hoe lang het nog mogelijk zal zijn om reguliere fokbiggen aan te kopen voor de vervanging, is niet bekend.
Naar aanleiding van deze regelgeving is er sinds 2006 door Wageningen UR en Institute for Pig Genetics B.V. (IPG) gezocht naar mogelijkheden voor een biologisch fokprogramma. Om een gerichte fokkerij voor de biologische varkenssector mogelijk te maken, is het nodig om gegevens op biologische bedrijven te verzamelen en selectiecriteria af te spreken waaraan de biologische fokkerij dient te voldoen. Daarbij zijn er twee opties om beter in te spelen op de biologische eisen:
  • De opzet van biologische (op)fokbedrijven;
  • Een zuivere biologische lijnteelt met eigen aanfok, zoals in 2006 ge├»ntroduceerd door IPG.

Trefwoorden: (op)fokken, zeugen, vervanging, zeugenstapel, meerwegkruising, rotatiekruising

Contact

Jan ten Napel, Wageningen UR, jan.tennapel@wur.nl