Dossier

Phytophthora: Raskeuze en maatregelen verhogen teeltzekerheid

De maatregelen en middelen om phytophthora in biologische aardappelen te beheersen zijn zeer beperkt. Met de eerste generatie resistente rassen neemt de oogstzekerheid toe. Maar monitoren en passende maatregelen blijven nodig om de biologische aardappelteelt te behouden. Elke infectie in het gewas vraagt om direct en krachtig ingrijpen.

Maatregelen vooraf

De maatregelen die de teler vooraf neemt hangen samen met de teeltplanning en eigenschappen van de rassen. Aardappels vragen een goede bodem en zeker voor de startgroei voldoende bemesting. Meest belangrijke maatregelen zijn:

 • Kies een ras dat resistent of tolerant is om infecties te voorkomen of uit te stellen;
 • Let bij raskeuze op gevoeligheid in het loof en in de knol. Dit kan nogal verschillen en gevoeligheid in de knol toont zich pas na de oogst;
 • Zorg voor een goede start door het pootgoed voor te kiemen en de bodem te voorzien van een basisbemesting;
 • Kies voor een vroeg ras zodat er op het moment van oogst al knollen zijn gevormd en uitgegroeid.

Maatregelen tijdens de teelt

 • Loop regelmatig door het gewas en verwijder geïnfecteerde planten direct (in plastic zakken afvoeren) of brand infectiehaarden af;
 • Wacht niet te lang met loofbranden om verspreiding van sporen te beperken, ook een groen gewas heeft vaak al gerijpte knollen;
 • Oogst tijdig na het branden, als aardappels langdurig in de grond blijven neemt het risico op rhizoctonia toe; 
 • Stel de verspreiding van phytophthora uit door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegestaan binnen de EU-verordening.
 • Koperhoudende middelen hebben alleen als meststof een toelating in aardappelen.

Maatregelen na de oogst

 • Oogst voorzichtig ofwel langzaam rijden met voldoende grond op de band om beschadiging te voorkomen;
 • Begin direct met ventileren zodat de knollen snel drogen en de huid herstelt.

  Trefwoorden: Phytophthora, resistente rassen, koper

  Contact