Dossier

Omschakeling naar biologische melkveehouderij

De markt voor biologische zuivel groeit. Wat komt er eigenlijk kijken bij omschakeling?

En hoe lang duurt het voor uw investering is terugverdiend?

Dit dossier helpt melkveehouders op weg bij omschakeling naar de biologische productiewijze.

EU-verordeningen

De term ‘biologische landbouw’ is wettelijk vastgelegd in een aantal EU-verordeningen. Deze verordeningen hebben betrekking op de productie en etikettering van biologische producten. Een biologisch landbouwproduct moet aan een aantal eisen voldoen ten aanzien van productiewijze. Alle biologische boeren moeten zich laten certificeren en controleren. In Nederland is de stichting SKAL daarvoor verantwoordelijk. In de biologische landbouw is behoud van het organische stofgehalte en de bodemvruchtbaarheid belangrijk. Kunstmest wordt niet gebruikt. Ook werken biologische bedrijven zoveel mogelijk met bedrijfseigen middelen. Dieren moeten in de biologische productie de mogelijkheid hebben om ‘dierspecifiek gedrag’ te vertonen. Stallen en omgeving moeten dus diervriendelijk zijn ingericht. Ook is er in beperkte mate de toepassing van antibiotica toegestaan.

De omschakeling naar biologische productie omvat in grote lijnen vier stappen

Stap 1 Afzet
Informeer bij uw huidige afnemer naar de mogelijkheden. Is er een wachtlijst voor biologische melk? Wanneer kunt u gaan leveren? Moet u van afnemer veranderen?

Stap 2 Skal

Vraag het informatiepakket aan bij Skal, vul het aanmeldingsformulier in en betaal de bijdrage. Skal stuurt een bevestiging en maakt een afspraak voor controle. De controleur neemt de situatie op. De omschakelperiode van 24 maanden begint vanaf een door u en door Skal vastgesteld tijdstip.

Stap 3 Omschakeling
Tijdens de omschakelperiode moeten de regels voor biologische productie worden toegepast, maar kunnen de producten nog niet als biologisch worden verkocht. Hiervoor is een omschakelingsperiode ingebouwd, de totale omschakeling kan tot 24 maanden duren, dit is afhankelijk van de soort productie.

Stap 4 Biologisch

Na de omschakelperiodes van de grond en de dieren is het bedrijf volledig biologisch. Alle bedrijfshandelingen moeten voldoen aan de biologische productieregels en alle producten mogen als biologisch worden verkocht.

Trefwoorden: omschakeling, investering

Contact

Edith Finke, DLV Rundvee Advies, e.finke@dlv.nl