Dossier

Kleinere biologische bedrijven

Er zijn in Nederland en Vlaanderen veel kleinere biologische bedrijven. Zij houden zich vaak bezig met groenteteelt op kleine schaal en verkopen rechtstreeks aan de consument.

Kenmerk van deze bedrijven is dat ze veel gewassen op een kleine oppervlakte telen. Veel bedrijven verkopen via groenteabonnementen, webwinkels, de biologische markt of een winkel aan huis. Deze bedrijven bepalen voor een belangrijk deel het gezicht van de biologische landbouw.

Handreikingen om een klein en divers bedrijf beter te organiseren

  • Eenvoudige mechanisatie kan al een enorme tijdsbesparing opleveren. Laat bijvoorbeeld het ploegen door een loonwerker uitvoeren.
  • Een goede hoofdgrondbewerking is de basis voor het seizoen.
  • Met een goed uitgekiend teeltsysteem zijn vrijwel alle gewassen in korte tijd mechanisch te schoffelen en is het mogelijk om nauwkeurig te werken. Het continu ombouwen van de trekker/schoffelbalk is dan niet nodig.
  • Met een goede bedrijfsorganisatie, standaardisatie van rijenafstanden en de juiste basisuitrusting is onkruid beter te beheersen
  • Probeer het aantal gewassen zo beperkt mogelijk te houden. Dit kan bijvoorbeeld door samen te werken of door een aantal gewassen in te kopen.
  • De structuur van de grond moet optimaal zijn. Planten die ongestoord kunnen groeien, maken een flink wortelstelsel waarmee ze voldoende mineralen en water kunnen opnemen.
  • Vruchtwisseling: vooral bij kleine oppervlaktes met veel gewassen is de kans op overlap groot. Maak dus een overzichtelijk en uitvoerbaar vruchtwisselingsplan en noteer duidelijk wat u waar plant. In de praktijk kan niemand dat namelijk allemaal onthouden.
  • Het gewas moet kunnen opdrogen, een constante hoge relatieve luchtvochtigheid in het gewas is immers ideaal voor schimmels. Te dicht planten of zaaien remt de groei en kan planten ziek maken.
  • Als het gewas geoogst is of (deels) blijft staan vanwege een tegenvallende verkoop, laat het dan niet te lang staan. In gewasresten kunnen slakken, luizen en diverse schimmels zich snel vermeerderen.
  • Voor veel plagen, zoals vogels en koolvlieg, is afdekken van het gewas een afdoende methode. Zowel microklimaatdoek als vliesdoek hebben een afwerende werking. Het veiligst tegen insecten is insectengaas met een diameter van maximaal 0,8 x 0,8 mm.

Trefwoorden: klein bedrijf, kleine schaal, webwinkel, winkel aan huis, vermarkten

Contact

Jos van Hamont j.vanhamont@delphy.nl