Dossier

Functionele agrobiodiversiteit

De agrarische sector werkt in en met de natuur. In die natuur zijn er allerlei planten, dieren en processen aanwezig die een positief effect hebben op onze landbouwproductie.

Denk bijvoorbeeld aan het bestuiven van gewassen door bijen en hommels, het verbeteren van de bodemstructuur door de activiteiten van regenwormen of allerlei micro-organismen die de bodemgezondheid verbeteren. Ook de beheersing van ziekten en plagen door natuurlijke vijanden valt hieronder. Al die nuttige functies van de natuur op de landbouw noemen we Functionele Agrobiodiversiteit (FAB). Naast het lopende onderzoek en demonstraties past een aantal telers FAB op hun bedrijf toe. Wat heeft dit aan kennis en ervaring opgeleverd en wat kunnen we ermee in de praktijk? In dit dossier is informatie beschikbaar over de belangrijkste resultaten en kansrijke maatregelen. 

Stimuleren Functionele agrobiodiversiteit (FAB)

Door FAB te stimuleren, kan het natuurlijke vermogen worden vergroot om ziekten en plagen te beheersen in cultuurgewassen. Hierbij gaat het enerzijds om het creëren van continuïteit voor antagonisten en natuurlijke vijanden en anderzijds om het creëren van discontinuïteit voor de overleving of populatieopbouw van pathogenen. Soms leiden FAB maatregelen tot een goede onderdrukking van lastige plagen in de akkerbouw. Maar het is geen wondermiddel. Zo is het nog niet mogelijk om grote problemen in de biologische teelt te beheersen, zoals Phytophthora in aardappelen en valse meeldauw in uien.

Contact

Rob van den Broek, Wageningen UR, rob.vandenbroek@wur.nl