Dossier

Compost uit natuur en landschap

Bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen zoals houtwallen, rietlanden en singels, komen grote hoeveelheden plantaardig materiaal vrij.

Afvoer en verwerking van  dit materiaal drukken zwaar op de beheerskosten. Biologische boeren kunnen die  druk verlichten door het materiaal na compostering te gebruiken. Sinds enkele jaren  worden de mogelijkheden onderzocht. Landbouwkundige, natuurlijke en juridische  overwegingen spelen een rol.

Waarom composteren?

Van oudsher wordt materiaal uit de omgeving gebruikt; het speelde een essentiƫle rol bij de verzorging van de bodemvruchtbaarheid. Eeuwenlang zijn heideplaggen en hooi benut ter aanvulling van de mineralenkringloop op het bedrijf. Vandaag de dag liggen de relaties anders: de meeste natuur wordt beheerd door natuurbeherende organisaties, waardoor materialen uit natuurgebieden minder bereikbaar zijn voor de landbouw.

In het licht van de steeds strengere regelgeving rond bemesting en de toenemende vraag naar 100% biologische meststoffen, is het sluiten van regionale mineralenkringlopen door verbinding van landbouw met natuurbeheer weer onder de aandacht gekomen. Compostering van plantaardig materiaal stabiliseert de mineralen in organische stof, doodt ziektekiemen en onkruidzaden, en levert een schoon product dat bijdraagt aan duurzame bodemkwaliteit. Bovendien zal compost van materialen uit natuurgebieden als biologische meststof toegepast mogen blijven worden; natuurgebieden gelden als biologisch oorsprongsgebied.

Trefwoorden: compost, composteren

Contact

Leen Janmaat, Louis Bolk Instituur, l.janmaat@louisbolk.nl