Dossier

100% Biologisch en zelfvoorzienend in melk- en rundveehouderij

Hoe kun je in het bedrijf kringlopen zo goed mogelijk sluiten, terwijl je financieel gezond blijft draaien?

Per bedrijf verschillen de omstandigheden en dus ook de strategie. Als handvat is er een bedrijfsindeling, opgesteld door het Louis Bolk Instituut.

Kwadrantenschema

Dit kwadrantenschema is gebaseerd op de huidige bedrijfsinrichting. De gewenste bedrijfsinrichting op langere termijn komt er niet in naar voren, terwijl deze wel een belangrijke rol speelt in de beslissingen. Denk aan de bedrijfsstrategie of het langetermijndoel. De fokkerij aanpassen of investeren in opslag en vervoedering van eigen geteeld krachtvoer doe je nu eenmaal voor langer dan vijf jaar.

schema.PNG

Trefwoorden: zelfvoorzienend, kringloop, 100% biologisch, strategie, bedrijfsindeling

Contact

Kees van Veluw, Louis Bolk Instituut, k.vanveluw@louisbolk.nl