Debat

Vernieuwers in landbouw en voedselketen (2): Het sluiten van kringlopen

Deze avond laten we een belangrijke Amerikaanse vernieuwer uit de praktijk aan het woord.

Organisator Centrum voor Landbouw en Milieu en Ecominds i.s.m. de Rode Hoed
Datum

vr 9 mei 2014

Locatie Wageningen
Programma i.s.m. Otherwise, Boerengroep en De Waard Eetbaar Landschap

In de ontwikkeling naar productieverhoging zijn landbouwbedrijven steeds verder af gegroeid van kringlopen van mest en voer. Dat is vaak ten koste gegaan van bodemvruchtbaarheid en milieu. Ook is de boer afhankelijker geworden van de toeleverende industrie. Hier en daar ontstaat in de landbouw weer nieuwe belangstelling voor lokale kringlopen. Dat kan op allerlei, ook innovatieve manieren, soms ook met directe verbindingen met consumenten. Kringlopen kunnen ten goede komen aan bodem en milieu en kunnen de boer minder afhankelijk maken van toeleverende bedrijven. Dat kan het beroep van boer steviger en aantrekkelijker maken.

Sprekers

Joel Salatin, internationaal vermaarde Amerikaanse boer, bekend van polycultures.

Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen, Wageningen Universiteit.

Toegang

Kaarten voor deze slotavond: 10 euro (studenten: 5 euro). Passe-partouthouders gratis.

Bestel uw kaarten voor de overige avonden van de debatreeks 2014 op www.rodehoed.nl/foodfriend