Themadag

Themadag Beter bodembeheer

Op 6 april 2017 organiseert de PPS Beter Bodembeheer de themadag ‘Beter bodembeheer – de diepte in!’. Meld u alvast aan voor deelname. Het definitieve programma volgt binnenkort.

Organisator PPS Beter Bodembeheer
Datum

do 6 april 2017 09:30 tot 17:30

Locatie Vergader- en congrescentrum De Schakel in Nijkerk

Voorlopige invulling

Op deze dag geven diverse sprekers hun visie op de bodem en het belang van bodembeheer. Voornamelijk gaan we graag met u de diepte in op thema’s uit het onderzoeksprogramma PPS Duurzame Bodem (2012-2016). Een aantal interessante resultaten voor de praktijk die de afgelopen jaren nog (te) weinig onder de aandacht zijn gebracht worden in parallelsessies gepresenteerd. Er is hierin volop ruimte voor vragen en discussie.

Thema’s die binnen de parallelsessies aan bod komen zijn als volgt voorlopig vastgesteld:

  • Bodembeheer in diverse sectoren (akkerbouw, maïs-, sier- en fruitteelt),
  • Meten van bodemkwaliteit,
  • Bodemkwaliteitssystemen,
  • Bodem en klimaat,
  • Bodemorganische stof, nutriënten en opbrengst,
  • Bodemweerbaarheid & bodemgezondheid,
  • Bodemdruk/bodemverdichting en (minimale) grondbewerking,
  • Kosten en baten van bodembeheer.

Deelnemen

De kosten voor deelname bedragen 40 euro per persoon. Studenten kunnen gratis deelnemen. Meld u aan via de onderstaande knop.

Meld u hier aan

PPS Duurzame bodem

Deze themadag wordt georganiseerd binnen de PPS Duurzame Bodem. Partners in PPS Duurzame Bodem zijn: LTO Nederland, NAV, Brancheorganisatie Akkerbouw (Penvoerder), Agrifirm, IRS, SuikerUnie, AVEBE, CZAV, NAO, voormalig Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische Zaken. De uitvoering van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen University & Research.

Bron: www.beterbodembeheer.nl