Bijeenkomst

Slotbijeenkomst Maisteelt in Stroken

Op 13 maart 2014 vindt de slotbijeenkomst Maïsteelt in Stroken plaats. Loonwerkers, melkveehouders en toeleveranciers krijgen de resultaten gepresenteerd van het demoproject. Ook komen ervaringen van loonwerkers die met de strokenfrees werken aan bod. Er is volop ruimte voor discussie over de eisen voor een toekomstbestendige maïsteelt in Nederland, op zand, klei en veen. De bijeenkomst vindt plaats op de Eemlandhoeve in Bunschoten van 13.00 – 17.00 uur en dagvoorzitter is Lisanne Oskam van de Melkveeacademie.

Organisator Louis Bolk Instituut
Datum

do 13 maart 2014 13:00 tot 17:00

Machines, bodemkwaliteit en discussie

Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers zich vergapen aan posters van de nieuwste strokenfrezen. Joachim Deru, projectleider van het project Maïsteelt in Stroken en werkzaam bij het Louis Bolk Instituut, presenteert de resultaten van de proeven met maïs in stroken die de afgelopen twee jaar op verschillende locaties zijn uitgevoerd. Deru: "Het is een bijzonder project geworden, doordat de weersomstandigheden in 2012 en 2013 fors van elkaar verschilden. Daardoor hebben we diverse ervaringen met maïsteelt in stroken kunnen bundelen en zijn de machines ook technisch verder ontwikkeld. Rode draad: deze innovatieve techniek biedt kansen voor loonwerkers en melkveehouders die met bodemvruchtbaarheid aan de gang willen." Tijdens de workshop gaan de deelnemers dieper in op de voorwaarden die zand, klei en veen aan maïs stellen.

Programma
13:00 - 13:30 inloop en bezichtiging machines op poster
13:30 - 13:55 Joachim Deru, Louis Bolk Instituut: Resultaten Project Maisteelt in stroken: teeltaspecten en bodemkwaliteit
13:55 - 14:30 interview door dagvoorzitter met loonwerkers Allard Miedema, Maurice Zandvliet en Hans van Leeuwen: ervaringen uit de praktijk
14:35 - 15:15 workshops: waaraan moet mais op klei, veen op zand voldoen om toekomstbestendig te zijn? U kiest voor één van de drie workshops
15:15 - 15:45 pauze
15:45 - 16:30 plenaire discussie o.l.v. Lisanne Oskam
16:30 - 17:00 afronding en slot

U kunt zich tot 5 maart 2014 aanmelden. Daar geeft u de workshop van uw voorkeur aan. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Het project Maïsteelt in Stroken wordt gefinancierd door het Ministerie van EZ vanuit de demoregeling "Schoon en Zuinig" voor stimulering van energiezuinige en schone technieken in de Nederlandse landbouw. Kijk op www.maisteeltinstroken.nl voor alle deelnemende partijen en verdere informatie over het project.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Lidwien Daniels, communicatieadviseur bij het Louis Bolk Instituut, 06-10.33.51.78 of

Financier: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.