Bijeenkomst

Meeting IOBC Working Group: Integrated Control in Protected Crops, Temperate Climate

De bijeenkomst van de IOBC Working Group “Integrated Control in Protected Crops, Temperate Climate” wordt dit jaar georganiseerd door het PCS – Proefcentrum voor sierteelt.

Organisator PCS - Proefcentrum voor Sierteelt
Datum

zo 14 september 2014 tot do 18 september 2014

Locatie NH Gent Belfort, Ghent, Belgium

De werkgroepbijeenkomst focust op IPM in bedekte teelten en streeft ernaar alle belangrijkste aspecten van geïntegreerde gewasbescherming in bedekte teelten aan bod te laten komen, van de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de optimalisatie van best practices, van preventieve tot curatieve benaderingen.

Deelnemers worden gestimuleerd op een actieve manier deel te nemen aan de werkgroepsamenkomst door het indien van een abstract voor het geven van een presentatie. De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn plagen in serres en de biologie, ecologie en gedrag van hun belagers en geïntegreerde plaagbeheersing.

Voorlopige sessieonderwerpen zijn: geïnduceerde resistentie, neveneffecten van pesticiden op nuttige organismen, alternatieve voedselbronnen voor nuttige organismen, hyperparasitisme en intraguild predatie, nieuwe opkomende plagen, ziekten en nuttige organismen, toepassing van IPM, … Er is ook een sessie voorzien waar telers en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en de kans hebben om kennis te delen.

Belangrijke data:

  • Maart, 1; 2014: indienen abstract
  • Mei, 1; 2014: notificatie van aanvaarden abstract
  • Juni, 15; 2014: indienen van full paper.

De instructie voor presentatie en publicaties kunnen geraadpleegd worden via www.iobcghent2014.org