Symposium

Klimaatsymposium voor biologische ondernemers

Het praktijknetwerk 'Biologisch: Klimaatneutraal!' organiseert op 13 maart een Klimaatsymposium. Op deze dag kunnen belangstellenden kennis maken met de mogelijkheden rondom klimaatneutraal produceren binnen een biologische bedrijfsvoering.

Organisator CLM, ERG, Louis Bolk Instituut, Biohuis en Agroenergie.nl
Datum

vr 13 maart 2015 10:00 tot 16:00

Locatie Centrum Biologische Landbouw, Lelystad

CLM, ERG, Louis Bolk Instituut, Biohuis en Agroenergie.nl organiseren samen een eindbijeenkomst ter afsluiting van het 3-jarige praktijknetwerk 'Biologisch: Klimaatneutraa!'. Tijdens deze dag is er ruimte om de resultaten uit het netwerkwerk te presenteren. Deelnemers uit de sectoren melkvee, pluimvee en akkbouw vertellen over hun ervaringen met de klimaatscan. Daarnaast zullen verschillende experts hun licht laten schijnen op dit thema. Het middag programma bestaat uit interessante workshop.

Meer informatie

Uitnodiging en programma: Klimaatsymposium

Contact en aanmelden

Wilt u deelnemen, meld u dan aan voor 9 maart door een mail te sturen aan dkeuper@clm.nl.