Themadag

Demodag grasklaver in Esbeek

Speciaal voor veehouders organiseert Louis Bolk Instituut een demodag grasklaver. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op 19 september in Esbeek. Er is aandacht voor rassenvergelijkingen, management grasklaver en "Kurzrazen".

Organisator Louis Bolk Instituut
Datum

vr 19 september 2014

Locatie Tulkensedijk 12, 5058 NB Esbeek

Gras-rode klaver is eenvoudig in het beheer en heeft - dankzij de hoge eiwitproductie - grote potentie voor het melkveebedrijf van de toekomst. Belangrijk knelpunt is echter de beperkte levensduur van rode klaver (3 tot 6 jaar).  Sinds drie jaar worden in een veldproef van het Louis Bolk Instituut acht klaverrassen vergeleken van o.a. Barenbrug, DSV-zaden, Limagrain en Innoseeds op hun productie, voederwaarde en persistentie.

Verschillen in voederwaarde van rode klaver

Op de demodag op 19 september in Esbeek bekijken bezoekers de verschillende soorten rode klaver in het veld en krijgen zij de eerste onderzoeksresultaten en de verschillen in productie, voederwaarde en persistentie gepresenteerd. Verder komt in een bedrijfsrondgang over het melkveebedrijf van Marco van Liere ook het dagelijkse management van gras -klaver aan bod.

Aanmelden

De demodag vindt plaats op vrijdag 19 september bij Marco van Liere in Esbeek (Noord-Brabant), Tuldensedijk 12, 5085 NB Esbeek. U kunt zich tot 15 september hier aanmelden.

Samenwerking

Deze demo wordt mede mogelijk gemaakt door het project KlaverKlimaat - in het kader van het project Rode Klaver 2.0,  Kansen voor nieuwe rassen in maaiweides, gefinancierd door het Productschap Zuivel en Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant.