Congres

Biodynamische landbouw tussen hemel en aarde

Op woensdag 30 september organiseert Stichting Demeter en BD-Vereniging hun gezamenlijke congres. In deze bijeenkomst staat in het Jaar van de Bodem de interactie tussen micro- en macrokosmos centraal.

Organisator Stichting Demeter en de BD Vereniging
Datum

wo 30 september 2015 10:30 tot 19:45

Locatie Artis, Plantage Kerklaan 38-40, 1018 CZ, Amsterdam

In de biodynamische landbouw stelt de mens/boer zich bewust als waarnemer en bemiddelaar op tussen enerzijds de kosmische krachten, zoals de seizoenen, de getijden en invloeden van andere planeten en anderzijds het aardse leven met z’n bodemrijkdom aan microben en mineralen (afkomstig uit de macrokosmos). Hoe vertaalt deze attitude zich door naar de kwaliteit van ons voedsel en ons bewustzijn?

Sprekers over micro- en macrokosmos

Aan het congres nemen interessante sprekers deel. Zo zal Peter Westbroek, emeritus hoogleraar geologie, ingaan op wat hij ‘het civilisatieproces van de aarde’ noemt en de noodzaak om afstand te nemen van het antropocentrische denkkader richting een levenshouding waarin de aarde de enige aandeelhouder is.

Willem Beekman, bioloog, auteur, spreker en coach, oud-directeur van de Hortus Botanicus Amsterdam en oud-docent van de Warmonderhof. Beekman spreekt over de plaats en uitdaging van de mens tussen micro- en macrokosmos.

Coen ter Berg, bodemkundige, geeft een inleiding over biodynamische landbouw en bodembiologie.

Daarnaast zal Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter, de jaarcijfers uit de Demeter Monitor presenteren en vindt er een ‘open space’ plaats, waarin deelnemers kunnen uitwisselen over tal van gerelateerde thema’s.

Meer informatie en aanmelden

Hier vindt u het volledige programma van de bijeenkomst en kunt u zich bovendien aanmelden. Op de website van Stichting Demeter vindt u nog meer informatie over dit congres.